Pre ľudí v núdzi sú dvere charity často poslednými, na ktoré zaklopú

Hladní, chorí a opustení. Pomoc Trnavskej arcidiecéznej charity vyhľadajú každý deň ľudia v núdzi. Sociálne služby, vďaka ktorým dostávajú druhú šancu, môže verejnosť v týchto dňoch podporiť v jarnej zbierke na charitu.

Martine umrela mama, ktorá bola pre ňu jedinou oporou. Dospela v detskom domove. Alkohol priniesol do jej vzťahu násilie a po rozvode prišla o všetko. Desaťročnú dcéru umiestnila do detského domova a skončila na ulici s dvoma taškami oblečenia. V tejto situácii sama prepadla alkoholu. Zúbožená zaklopala na dvere charity v Piešťanoch, kde jej sociálni pracovníci pomohli vybojovať boj so závislosťou, zbaviť sa dlžôb a začať od znova.

„Ľudia prídu na charitu často až vtedy, keď už zlyhali všetky predošlé pokusy,“ vysvetľuje Soňa Pobiecka, špecializovaná sociálna poradkyňa Trnavskej arcidiecéznej charity. „Vyložia na stôl svoj batoh problémov a my im dávame priestor pomenovať ich, hovoriť o nich a začať ich riešiť. Na charite nachádzajú ľudskosť, bezpečie a dostatok času na to, aby začali odznova,“ opisuje.

Trnavská charita pomohla ľuďom v núdzi vďaka Centrám pomoci človeku. Cestu do nich nachádzajú aj prostredníctvom kontaktu so streetworkemi. Tí ich vyhľadávajú v teréne, ponúkajú im teplý nápoj, ošetria im drobné rany a motivujú ich k riešeniu problémov. Na charite sa môžu núdzni ľudia najesť, urobiť si osobnú hygienu, obliecť sa do čistého oblečenia a riešiť svoju situáciu so sociálnym pracovníkom.

Aj činnosť Centier pomoci človeku môže verejnosť v týchto dňoch podporiť v jarnej zbierke na charitu. Jej vyhlásením hľadá Trnavská charita napriek ťažkej situácii cesty, ako ďalej pomáhať.

Jarnú zbierku môžete podporiť tu: https://charitatt.sk/novinky/2021/jarna-zbierka-na-charitu/

Text a foto: Tlačová správa – Trnavská arcidiecézna charita