Areál bývalého Heliandu/Zlatokovu v Piešťanoch dostane novú tvár

Novú podobu areálu na Bratislavskej ceste v Piešťanoch vybrala odborná porota v jednej z mála architektonických súťaží organizovaných súkromným sektorom. Súťaž na nové sídlo spoločnosti Magna Energia prilákala rekordné množstvo záujemcov, medzi nimi aj mnoho mladých architektov. Víťazný návrh počíta so spriechodnením areálu a rekonštrukciou existujúcich budov, čím minimalizuje potrebu búrania.

Spoločnosť Magna Energia vyhlásila začiatkom roka na svoje nové sídlo ideovú urbanisticko-architektonickú súťaž s názvom Idea pre Magnu. Predmetom súťaže bola revitalizácia dnes opusteného areálu bývalej výrobne elektrických svetiel Heliand (neskôr Zlatokov) na Bratislavskej ulici v Piešťanoch. Zámerom investora bolo budovy modernizovať a transformovať s ohľadom na hodnoty firmy a vytvoriť čo najpríjemnejšie interiérové i exteriérové prostredia pre takmer 40 stálych zamestnancov. Očakávaním bolo získanie návrhu na dôstojné a funkčné priestory, so zmyslom pre racionálnosť, bez nadmernej okázalosti s dôrazom na ekológiu.

O víťazoch rozhodla minulý týždeň odborná porota v zložení: Ing. arch. Michal Vršanský (predseda poroty), Ing. arch. Lukáš Kordík, Ing. arch. Peter Jurkovič, Ing. Peter Bohuš, Mgr. Zuzana Moravčíková. Náhradníkmi poroty boli Mgr. art. Michal Staško a Ing. arch. Adam Lukačovič. Do architektonickej súťaže sa zapojilo až 42 autorských kolektívov. Veľká účasť príjemne prekvapila aj odbornú porotu, ktorá spomedzi návrhov mala vybrať ten najlepší: “Potešilo nás, že do súťaže sa zapojilo aj množstvo mladých autorov a čerstvých absolventov,” hovorí predseda poroty Michal Vršanský.

 

Najlepšie hodnoteným sa stal návrh od mladého autorského kolektívu Ing. arch. Lukáš Rypák, Bc. Karina Humajová, Ing. arch. Veronika Vaňová a Ing. arch. Karol Volf. Víťazi boli odmenení sumou 5 000 eur. Návrh porotu presvedčil použitím príjemných materiálov, dobrým riešením dispozície objektov a zónovania areálu. Autori vo dvore vytvorili príjemné nádvorie s rozličnými pobytovými možnosťami, ktoré vyžaruje až rodinnou atmosférou. Do Urbánkovej ulice návrh zapadá mierkou. Porota tiež ocenila, že autorský kolektív sa sústredil na zachovanie a rekonštrukciu pôvodných objektov, a tak zredukoval potrebu budúceho búrania. S víťazom investor začne rokovať o príprave architektonickej štúdie a ďalšom postupe pri realizácii.

 

Na druhom mieste, honoravanom sumou 3 500 eur, sa umiestnil návrh českého architekta Ing. arch. Jakuba Vašeka, ktorý spomedzi ostatných účastníkov najlepšie pracoval s objektom vily. Tretie miesto v hodnote 2 500 eur udelili Ing. arch. Matúšovi Podskalickému. Jeho riešenie rátalo so stavbou novej symetrickej prístavby. Dve odmeny poroty, spolu vo výške 2 500 eur, si rozdelili autorské kolektívy Lenka Kohútová s Norou Naddourovou a Ing. arch. Juraj Izrael so Bc. Simonou Fischerovou.

Všetky súťažné návrhy nájdete na tejto archinfo.sk.

Zdroj: Tlačová správa – Magna Energia