Zažite Noc múzeí v Balneologickom múzeu Imricha Wintera

Trnavský samosprávny kraj a Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí srdečne pozývajú verejnosť na celoslovenskú Noc múzeí do stálej expozície v budove Kúpeľnej dvorany, ktorá bude v sobotu 13. mája otvorená od 10.00 do 21.00 h.

Program:
od 13.00 h Tvorivé dielne
13.00 – 19.00 h Ukážky krojov (a možnosť aj si kroj vyskúšať), kvíz pre malých aj veľkých „Hľadanie a hádanie“ a „Život pri rieke Váh“

Prednášky a komentované prehliadky:
15.00 h
Komentovaná prehliadka novej časti expozície Kútne plachty zo zbierky K. Duffeka – Vladimíra Príbišová
16.00 h Jedy v prírode – Tomáš Mlynský
17.30 h Slávnostná prezentácia knihy Hotel Thermia Palace a kúpele Irma najvýznamnejšie secesné stavby Kúpeľného ostrova v Piešťanoch spojená s premietaním historických fotografií – Vladimír Krupa. Vydanie knihy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia – hlavný partner projektu.
19.00 h Vajce, zázrak prírody – Tomáš Mlynský a Erich Kubica

Balneologické múzeum I. Wintera verejnosť pozýva aj do expozícií a na výstavu do Vily dr. Lisku, Štefánikova č. 1, Piešťany (otvorené 13.00 – 21.00 h).
14.00 h
Komentovaná prehliadka výstavy Príroda v starých tlačiach priamo na výstave – Tomáš Mlynský
19.00 h priamo v expozícii a prednáška Vladimíra Krupu „Zaujímavosti z reštaurovania sôch Pieta a sv. Jána Nepomuckého“

Komentované prehliadky expozície Dejiny kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku a expozície Sakrálneho umenia zo zbierky Kornela Duffeka – Martin Kostelník

Balneologické múzeum I. Wintera verejnosť pozýva aj do expozície Pamätná izba Ivana Krasku, Nábr. I. Krasku č. 2 (otvorené 14.00 – 19.00 h).
Program: Komentované prehliadky expozície každú celú hodinu, prednes poézie Ivana Kraska – Alexandra Murínová

V cene vstupenky 2 eurá máte možnosť návštevy všetkých expozícií múzea. Financie zo vstupného budú použité na reštaurovanie zbierok múzea

Zdroj: Balneologické múzeum Imricha Wintera