V Piešťanoch plánujú novú štvrť pre 5-tisíc obyvateľov

V južnej časti kúpeľného mesta má vyrásť polyfunkčná zóna s názvom Nová Lodenica. Investor žiada o zmenu územného plánu. Jeho zámer prerokujú na najbližšom zastupiteľstve mestskí poslanci.

Viac než 5-tisíc ľudí bude môcť bývať v novej štvrti, ktorej výstavba má podľa zámeru investora trvať približne 13 rokov. Dostala názov Nová Lodenica. Toto územie na východnej strane susedí s rovnomennou obytnou zónou, na západe ho ohraničuje cesta (I/61) do Drahoviec. Plánovaný južný obchvat Piešťan bude Novú Lodenicu ohraničovať na severe a jej južná časť siaha až k čističke odpadových vôd.

So zámerom výstavby relaxačno-rezidenčného komplexu v tejto lokalite prišla už v roku 2014 firma NPW a. s., ktorá je podľa aktuálneho výpisu z obchodného registra v likvidácii. Vtedajší poslanci požadovali spracovanie územného plánu zóny. Teraz ich nástupcom predkladá urbanistickú štúdiu spoločnosť Dolinky s. r. o. a v tejto súvislosti žiada úpravu Územného plánu mesta Piešťany.

Ten v súčasnosti pri ceste smerujúcej do Drahoviec počíta s plochami prevádzok a zariadení rôznych podnikateľských aktivít. Investor to chce zmeniť na zmiešané mestské plochy, čo znamená bývanie aj občiansku vybavenosť. Na zbytku územia je aktuálne povolené všeobecné a prímestské bývanie, časť je určená na urbanizované rekreačné plochy.

V strede novej štvrte bude podľa materiálu predloženého na rokovania komisií mestského zastupiteľstva centrálny park s rozlohou 3,4 ha. Jeho súčasťou je aj jazierko. Okolo vyrastú bytové domy, obchodné centrum, zariadenie pre seniorov a materská škola. Západná časť územia novej štvrte, ktorá susedí s existujúcou obytnou zónou Lodenica, je vyhradená pre rodinné domy. Na juhu sú naplánované športoviská a plochy občianskej vybavenosti vhodné na podnikateľské aktivity.

Podľa autorov urbanistickej štúdie bude Nová Lodenica napojená na cestu I/61, ale aj na existujúcu štvrť Lodenica. Jej obyvatelia už v roku 2014 žiadali, aby zatiaľ nezastavené pozemky boli od ich rodinných domov oddelené desaťmetrovým pásom zelene. Územný plán novej štvrte počíta aj cyklochodníkom a mestskou hromadnou dopravou.

Realizácia tohto projektu je rozdelená do štyroch etáp, s prvou chce investor začať už v roku 2023, posledná by mala byť dokončená o 13 rokov neskôr.

Text: Martin Palkovič

Titulný obrázok: Ekopolis / Dolinky s. r. o.