Cyklochodník okolo Dubovej: Radnica si musí prenajať pozemky pri Bille

Pred pokračovaním revitalizácie potoka Dubová je nutná dohoda zástupcov samosprávy a obchodného reťazca. Mesto by malo za prenájom pozemkov platiť 100 eur ročne.

S revitalizáciou potoka Dubová v časti medzi Priorom a Vodárenskou ulicou rátal mestský rozpočet už v roku 2020. Realizáciu projektu však zabrzdila potreba vyjasnenia majetkovo-právnych vzťahov. Ide o drobné parcely, ktoré vlastní spoločnosť Billa Reality Slovensko. Mesto predložilo na rokovanie komisiám mestského zastupiteľstva návrh na uzatvorenie desaťročnej zmluvy s nájom 100 eur + DPH za rok.

Ak tento návrh schvália aj poslanci, bude nasledovať verejné obstarávanie a potom samotná výstavba. V rozpočte na rok 2022 má radnica na tento účel vyhradených 311-tisíc eur.

Úsek medzi Priorom a Vodárenskou ulicou meria približne 400 metrov. Vedie popri prekrytej časti potoka Dubová, poza asfaltové ihrisko, potom okolo mostíka a končí za Billou na mieste existujúceho priechodu pre chodcov pri predajni Elica.

Piešťany majú štúdiu revitalizácie potoka Dubová na svojom katastrálnom území spracovanú už od roku 2004. Naposledy, v roku 2015, bol bol dokončený úsek okolo Priora.

Predstavitelia dotknutých samospráv v septembri 2020 podpísali memorandum, na základe ktorého by mal cyklochodník okolo Dubovej prepojiť Sĺňavu s Čachtickým hradom.

Text a foto: Martin Palkovič