Primátor Tamajka zvolal ustanovujúce zastupiteľstvo

Slávnostné rokovanie novozvolených poslancov sa uskutoční v piatok 7. decembra v kine Fontána. Začína o 13.00 h.

Ustanovujúce zastupiteľstvo, na ktorom zložia sľub noví poslanci a primátor, má na programe aj zriadenie mestskej rady a komisií. Novozvolení zástupcovia občanov tiež rozhodnú o plate primátora Petra Jančoviča. Ten odovzdá poverenie svojmu zástupcovi, v pondelok informoval, že to bude Michal Bezák.

Do konca roka by sa mali poslanci zvolení v novembrových komunálnych voľbách stretnúť ešte raz, aby schválili návrh mestského rozpočtu. Inak by Piešťanom hrozilo rozpočtové provizórium.

O rozpočte zvyčajne rokuje zastupiteľstvo pred komunálnymi voľbami. Doterajší primátor Miloš Tamajka však toto rokovanie zvolal až na termín po komunálnych voľbách. Dosluhujúce zastupiteľstvo neschválilo program a rozhodovanie o rozpočte aj niektorých všeobecne-záväzných nariadeniach nechalo na nových poslancov.

Program Ustanovujúceho zasadnutie mestského zastupiteľstva mesta Piešťany je nasledovný:

1.  a) Otvorenie zasadnutia
b) Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
c) Oznámenie výsledkov voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva
d) Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta Piešťany – Mgr. Petra Jančoviča, PhD.
prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným
primátorom
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
f) Príhovor primátora mesta Piešťany – Mgr. Petra Jančoviča, PhD.
2.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
3.  Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie
4.  Správa mandátovej komisie o overení platnosti voľby primátora a poslancov
5.  Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia mestského zastupiteľstva
6.  Zriadenie Mestskej rady mesta Piešťany a voľba jej členov
7.  Zriadenie komisií MsZ, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
8.  Správa návrhovej komisie
9.  Určenie mesačného platu primátora mesta Piešťany
10.  Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku
11.  Poverenie poslancov MsZ k výkonu sobášiaceho
12.  Záver

Text a foto: Martin Palkovič