Primátor a poslanci zložili sľuby

Vo štvrtok 24. novembra 2022 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany.

Poslanecký sľub v priestoroch kinosály KSC Fontána zložilo okrem primátora aj dvadsať poslancov. Jeden poslanec (Jozef Drahovský) sa z ustanovujúceho zasadnutia ospravedlnil, svoj sľub dodatočne zloží na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Spomedzi 21 poslancov obhájilo svoj post 11, k ním pribudlo 10 nových poslancov. Novým zástupcom primátora bude od 25. novembra 2022 Ján Krupa.

Peter Jančovič vo svojom príhovore pred hosťami v sále poďakoval obyvateľom mesta za dôveru a v krátkosti zhodnotil predošlé obdobie.

„Spolu s kolegami v zastupiteľstve a s občanmi mesta sme za posledné roky čelili pandémii ako aj nastupujúcej energetickej a ekonomickej kríze. Každého z nás táto doba veľa naučila. Mňa ako človeka posledné štyri roky naučili ešte väčšej pokore, väčšiemu poznaniu problémov spoločnosti a častokrát som bol svedkom absurdít vo fungovaní štátu, v ktorom žijeme.“

„Do tejto ťažkej doby prichádzame spoločne primátor a 21 členov mestského zastupiteľstva. 22 rozdielnych ľudí s 22 názormi na fungovanie nášho mesta a života v ňom. Podstatné je však to, že keď nás ľudia volili nepozerali na to, či máme 22 rôznych názorov, ale uverili tomu, že chceme to najlepšie dať zo seba preto, aby sme im pomohli, aby sme im zlepšili život a vytvorili priestor, v ktorom sa budú cítiť dobre a v ktorom vedia, že o ich potreby sa niekto stará, niekto, na koho sa môžu spoľahnúť,“ dodal Peter Jančovič.

Primátor vo svojom príhovore spomenul výzvy a ciele, ktoré samosprávu čakajú: „Cieľ máme jasný, a to prosperujúce a dobre spravované Piešťany. To, čo je potrebné v Piešťanoch robiť pre lepší život obyvateľov, nemusíme hľadať. To je dané a poznané. Našou úlohou je mať odvahu, energiu a odhodlanie urobiť to. Výzvy sú jasné: zlepšiť kvalitu budov škôl a škôlok, zabezpečiť potrebnú sociálnu starostlivosť o občanov, zlepšiť nevyhovujúci stav ciest a chodníkov. Dôležitosť kladiem na ochranu životného prostredia, v ktorom žijeme, predovšetkým v kontexte klimatickej zmeny. Je potrebné vytvárať podmienky pre rozvoj zdravého životného štýlu prostredníctvom podpory športu, ale aj podmienky pre zabezpečenie kultúrneho vyžitia. Súčasťou moderného a dobre spravovaného mesta bezpochyby majú byť kvalitné verejné priestranstvá, ktoré sú každodennou súčasťou nášho života. Kvalitné a efektívne osvetlenie ulíc je dôležité z hľadiska bezpečnosti, ale aj ekonomiky.“

Okrem toho pre svoje druhé volebné obdobie pripomenul, že Piešťany sú mestom cestovného ruchu: „Morálnou povinnosťou nás Piešťancov je neustále vytvárať podmienky pre rozvoj cestovného ruchu v duchu odkazu rodiny Winterovcov. No a nezanedbateľnou výzvou pre rok 2023 je aj dôstojné oslávenie 910. výročia prvej písomnej zmienky o Piešťanoch.“

Po slávnostnej časti so zložením sľubov primátora a zvolených poslancov nasledovalo riadne pracovné rokovanie, na ktorom poslanci zvolili členov novej mestskej rady a pracovných komisií z radov poslancov. Rovnako medzi sebou poverili kolegov, ktorí budú vykonávať občianske obrady.

Zdroj: Tlačová správa – Mesto Piešťany