Krajské zastupiteľstvo zasadalo prvýkrát v novom zložení

Ustanovujúce zasadnutie Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja v šiestom volebnom období pre roky 2022 až 2026 sa uskutočnilo 16. novembra 2022. Sľub zložil znovuzvolený župan Jozef Viskupič a 40 poslankýň a poslancov. V zastupiteľskom zbore je 14 nováčikov. Oproti predchádzajúcemu obdobiu stúpol počet poslankýň z troch na päť.

„V novom volebnom období sme pripravení pokračovať v napĺňaní vízie pre moderný kraj, ktorá je založená na skúsenostiach a konkrétnych výsledkoch. Vďaka rozumnému hospodáreniu sme si vytvorili priestor na realizáciu ďalších užitočných projektov. Zodpovedne a plnohodnotne sme poskytovali služby pre obyvateľov na celom území, vo všetkých siedmich okresoch kraja v čom plánujeme pokračovať. Verím, že tak ako v predchádzajúcich piatich rokoch, budeme vecne a konštruktívne spolupracovať s poslankyňami a poslancami zastupiteľstva. Teším sa aj na spoluprácu s predstaviteľmi vlády, iných krajov, miest, obcí, univerzít či občianskej spoločnosti,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

V úvode ustanovujúceho zasadnutia Zastupiteľstva TTSK predniesla predsedníčka Volebnej komisie Trnavského samosprávneho kraja Alena Krátka informáciu o priebehu a výsledku volieb do orgánov Trnavského samosprávneho kraja. Následne zložil sľub zvolený župan Jozef Viskupič a poslankyne aj poslanci zastupiteľstva a prebrali si osvedčenie o zvolení.

So slávnostným príhovorom vystúpil bývalý minister zahraničných vecí Pavol Demeš. Ako sa vyjadril, „obyvatelia Trnavského kraja sa pred piatimi rokmi rozhodli pre zmenu v obsadení postu župana a poslancov zastupiteľstva. Jozef Viskupič sa spolu s tímom odvážne pustil do modernizácie kraja vo všetkých kompetenčných oblastiach. Nerobili sa rozdiely medzi jednotlivými časťami, teda Záhorím, stredom a juhom kraja vrátane Žitného ostrova. Dokladom vysokej politickej kultúry bola aj príkladná spolupráca medzi županom a zastupiteľstvom. Na základe výsledku volieb si dovolím tvrdiť, že v tejto spolupráci bude možné pokračovať v prospech obyvateľov. Navyše, na základe vlastnej skúsenosti – a symbolicky v tomto revolučne novembrovom čase – môžem oceniť, že trnavská župa využíva potenciál svojich obyvateľov a spolupracuje so zástupcami občianskej spoločnosti.“

V pracovnej časti zasadnutia zastupiteľstvo rozhodlo o obsadení komisie pre nezlučiteľnosť funkcií, v ktorej majú zastúpenie všetky politické strany a hnutia i nezávislí kandidáti. Jej predsedom sa stal Milan Domaracký, podpredsedom Rastislav Mráz a členmi Miloš Čobrda, Pavol Kalman, László Biró, Remo Cicutto, Štefan Krištofík a Zdenko Čambal.

Predsedom mandátovej komisie sa stal Zoltán Hájos, podpredsedníčkou Oľga Luptáková a členmi Branislav Kramár, Marián Galbavý a Iveta Babičová.

Na návrh župana poslanci zvolili za prvého podpredsedu samosprávneho kraja Józsefa Berényiho a za podpredsedov Rastislava Mráza, Veroniku Buc a Patrika Voltmanna.

Druhé zasadnutie krajského zastupiteľstva je naplánované na stredu 7. decembra 2022. Jeho hlavným bodom bude rozpočet župy na roky 2023-2025.

Zdroj: Tlačová správa – TTSK