Premiestnili 200-tonovú tlakovú nádobu reaktora vyradenej V1

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) cez víkend v Jaslovských Bohuniciach zrealizovala jednu z najzložitejších operácií projektu vyraďovania jadrovej elektrárne V1. Nádobu reaktora, ktorá so závesnými systémami vážila 204 ton, bolo potrebné prepraviť zo šachty reaktora 1. bloku do bazéna mokrej fragmentácie.

„V procese vyraďovania jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach je to významný míľnik. Operácii predchádzali mesiace príprav, technických rokovaní, projektovania, výroby manipulačných prostriedkov a schvaľovania potrebnej dokumentácie dozornými orgánmi,“ uviedol Tomáš Klein, člen predstavenstva spoločnosti JAVYS, a. s. a riaditeľ divízie vyraďovania .

Takýto proces sa v prípade elektrárne typu VVER 440 uskutočnil po prvýkrát na svete práve na Slovensku.

Posledné prípravné činnosti boli vykonané v sobotu a o 9:45 h začal samotný transport tlakovej nádoby reaktora prostredníctvom hlavného žeriavu v reaktorovej sále s nosnosťou 250 ton.

Približne o 13:00 bola tlaková nádoba položená na pripravenú plošinu v bazéne pracoviska mokrej fragmentácie a transport bol úspešne ukončený. Ide o významný míľnik procesu vyraďovania V1.

Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu začala spoločnosť JAVYS, a. s., realizovať koncom roka 2017 v spolupráci s konzorciom spoločností Westinghouse Španielsko, Westinghouse Švédsko a VUJE.

„Jednou z hlavných úloh projektu je demontáž a fragmentácia tlakových nádob reaktorov a vnútorných častí reaktorov, t. z. najaktívnejších častí elektrárne, ktorých rádioaktivita predstavuje takmer 100 % celkovej rádioaktivity elektrárne,“ uzavrel Tomáš Klein.

Zdroj: Tlačová správa JAVYS Foto: javys.sk