Nová cyklotrasa spojí Jaslovské Bohunice a jadrovú elektráreň

Nová cyklotrasa bude mať dĺžku 1,9 kilometra a šírku 2,5 metra. Jej výstavba by sa mala začať tento rok.

Trnavský samosprávny kraj uzatvoril v stredu 27. apríla 2022 memorandum o partnerstve a vzájomnej spolupráci s obcou Jaslovské Bohunice a Slovenskými elektrárňami. Jeho cieľom je koordinácia pri výstavbe cyklotrasy, ktorá bude viesť popri ceste III. triedy z obce k atómovej elektrárni.

„V súčasnosti sa cyklisti dostanú z obce do elektrárne len po ceste III. triedy, čo vzhľadom na frekvenciu dopravy na trase nie je bezpečné. Naším spoločným zámerom je preto vybudovať bezpečnú, oddelenú cyklistickú komunikáciu. Výstavbu 1,9-kilometra dlhej cyklotrasy plánujeme z vlastných zdrojov. Realizáciu výstavby predpokladáme ešte tento rok,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že návratnosť tejto investície potvrdili aj dáta zozbierané v rámci prípravy Štúdie rozvoja cyklistickej dopravy v Trnavskom samosprávnom kraji, o ktorej bude na najbližšom zasadnutí rokovať krajské zastupiteľstvo.

Generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček povedal, že „1,9 kilometra cyklocesty je malý úsek na mape Slovenska. Predstavuje však významný kus cesty, ktorá približuje zamestnávateľa so zamestnancom, obec, či kraj s občanom. Tento úsek má veľký symbolický i reálny význam. Ukazuje, ako sa to dá. Veríme, že takýchto trás a skvelých spoluprác bude pribúdať a bude viac možností chodiť bezpečne do práce na bicykli.”

Projektovú dokumentáciu zabezpečuje obec Jaslovské Bohunice, finančne sa na jej príprave podieľa spolu s TTSK a Slovenskými elektrárňami. Počíta sa s výstavbou medzi výjazdom z obce na komunikácií III/1311 na úrovni ulice Blavská a atómovou elektrárňou.

Cieľom memoranda je vybudovať okrem samotnej cyklotrasy aj komplexnú infraštruktúru k jestvujúcim alebo budúcim cyklistickým komunikáciám. V širšom kontexte je ambíciou strán memoranda prispieť k rozvoju cyklistického prepojenia obcí v okolí elektrárne. Župa sa paralelne sústredí na nosné projekty výstavby cyklodopravných magistrál – Vážskej, Moravskej a Malodunajskej.

Zdroj: Tlačová správa TTSK