Slnečná elektráreň v Jaslovských Bohuniciach bude stáť 60 miliónov eur

Projekt s rozlohou viac ako 100 hektárov prispeje k záväzku Slovenska dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050.

Tesne pri areáli elektrárne v Jaslovských Bohuniciach by mal do konca roka 2025 vyrásť fotovoltaický park, ktorý bude najväčším na Slovensku. Vyplýva to zo zámeru, ktorý bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Navrhovateľom je Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS). V zámere uvádza, že cieľom je zabezpečiť zvýšenie podielu elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe.

Slnečná elektráreň môže byť v budúcnosti súčasťou projektu Zelený vodík pre Slovensko, ktorý bude zameraný na ekologizáciu hromadnej dopravy. Zelený vodík vzniká elektrolýzou vody pomocou energie z obnoviteľných zdrojov.

Podľa JESS je výhodou umiestnenia veľkého fotovoltaického parku v Jaslovských Bohuniciach využitie existujúcej technickej infraštruktúry spoločnosti po vyradených objektoch jadrových elektrární A1 a V1.

Odhadované investičné náklady sú približne 60 mil. eur. Harmonogram výstavy počíta so začiatkom v treťom kvartáli 2022. Predpokladaný začiatok prevádzky fotovoltaického parku je koniec roka 2025. Jej trvanie závisí od životnosti technológie, ide približne o 15 až 20 rokov.

Text: Martin Palkovič

Ilustračná fotografia / Photo by Markus Spiske on Unsplash