Piešťany ocenia významné osobnosti, nominovať ich môžete aj vy

Primátor Miloš Tamajka vyzýva občanov a inštitúcie na podávanie návrhov na Cenu primátora mesta Piešťany. Toto ocenenie je určené tým, ktorí výrazne prispeli k rozvoju Piešťan v kultúrnej, sociálnej alebo environmentálnej oblasti v uplynulom roku. Radnica tiež vyhlásila anketu Športovec roka 2017.

V kultúrnej oblasti sa ceny udeľujú v dvoch kategóriách – Kultúrny počin roka a Kultúrna osobnosť roka. Návrhy musia obsahovať krátke zdôvodnenie, charakteristiku a aktivity subjektu, ktoré v roku 2017  výrazne prispeli k rozvoju mestskej kultúry, šíreniu dobrého mena mesta, či jeho reprezentáciu v zahraničí.

V environmentálnej oblasti sa cena udeľuje za aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.

Samospráva tiež vyhlasuje anketu Športovec roka v nasledovných kategóriách: Najúspešnejší mládežnícky športovec – dorastenci do 18 rokov, Najúspešnejší dospelý športovec, Najúspešnejší kolektív, Tréner alebo zaslúžilý pracovník v oblasti športu.

Návrhy je potrebné poslať do 28. februára 2018 na adresu Mestský úrad Piešťany, Nám. SNP 3, 921 45 Piešťany. Na obálku nezabudnite uviesť heslo „Športovec roka“ aalebo „Cena primátora“ a názov oblasti, v ktorej navrhovaný subjekt či jednotlivec pôsobí.  Návrhy môžete odovzdať aj osobne na podateľni MsÚ.

Aj tento rok mesto Piešťany usporiada pri príležitosti odovzdania ocenení spoločenské podujatie. V akom formáte budú ceny odovzdávať, zatiaľ nie je jasné. S myšlienkou zrealizovať spoločný galavečer prišiel minulý rok mestský poslanec Matúš Kromholc.

„Záujem z mojej strany organizovať toto podujatie je aj tento rok veľký,“ povedal pre zpiešťan.sk a dodal: „Vďaka minulému ročníku už verejnosť vie, čo môže očakávať a tak verím, že aj vedenie mesta zaujme k organizovaniu tohto podujatia v spolupráci so spoločnosťou Bona Publica kladné stanovisko.“

Program by mal byť kratší a viac zameraný na zážitkové vstupy. Keďže sa na organizovaní podujatia podieľali aj miestne firmy, radnica podľa Matúša Kromholca oproti predchádzajúcim rokom ušetrila.

Text: Martin Palkovič Ilustr. foto: osobnostmestapiestany.sk