Piešťany získali ďalšiu dotáciu na atletickú dráhu

Pôvodná dotácia na výstavbu tartanovej dráhy od Slovenského atletického zväzu vo výške 250 000 eur bola navýšená o ďalších 50 000 eur. Podmienkou je, aby časť týchto financií bola použitá na dobudovanie elektriny pre elektronickú časomieru.

Piešťanský atletický ovál má šesť dráh a dĺžku 400 metrov. Na západnej strane (pod tribúnou) pri bežeckej rovinke vzniklo rozbežisko s umelým povrchom a doskočisko pre skok ďaleký s pieskom, v severnej časti oblúka sa zrealizovala vodná priekopa, sektor skoku o tyči, sektor skoku do výšky a rozbežisko pre hod oštepom. Na južnej strane vo vnútri oválu je vybudovaný sektor vrhu guľou, sektor pre hod diskom a kladivom.

Celková investícia bola 857 235 eur, Slovenský atletický zväz prispel na výstavbu sumou 300 000 eur. Atletická dráha na futbalovom štadióne sa začala stavať 16. septembra 2021, slávnostné otvorenie bolo 24. septembra 2022.

Zdroj: Tlačová správa MsÚ Piešťany