Mesto chce zaviesť poplatok za rozvoj, dom s rozlohou 100 m2 by stál 120 eur

Za každý meter štvorcový novej stavby na území Piešťan a Kocuríc by mali investori od 1. januára 2020 uhradiť poplatok za rozvoj. Navrhuje to mestský úrad, ale s novým všeobecne záväzným nariadením musia súhlasiť poslanci.

Primátor Peter Jančovič avizoval možné zvyšovanie miestnych daní po novembrovom rokovaní zastupiteľstva s tým, že Piešťanom bude v roku 2020 kvôli zvýšeniu nezdaniteľnej časti príjmu chýbať v rozpočte 600-tisíc eur. Včera radnica zverejnila návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o miestnom poplatku za rozvoj, ktorý 12. decembra prerokujú poslanci.

Ak návrh vo zverejnenom znení odsúhlasia, bude sadzba za každý začatý m2 stavby na bývanie 3 eurá. Ale keďže poplatok za rozvoj sa podľa zákona vypočíta ako súčin výmery stavby znížený o 60 m2 a sadzby pre danú stavbu, za nový rodinný dom alebo byt s rozlohou 100 m2 zaplatí investor mestu 120 eur (100-60=40 m2; 40×3=120 eur).

Vyšší poplatok sa dotkne developerov, napríklad spoločnosti Projekt Piešťany, ktorá plánuje na Bratislavskej ceste oproti Kauflandu postaviť obchodné centrum, zariadenie sociálnych služieb a bytový dom (vizualizácia na titulnej fotke). Mesto od nej môže získať tisíce eur.

Pri priemyselných stavbách (a stavbách na využívaných na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu) je navrhovaná sadzba 15 eur.

Poplatok 10 eur za meter zaplatia investori stavieb využívaných na pôdohospodársku produkciu, skleníkov, stavieb pre vodné hospodárstvo, stavieb na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť.

Samospráva má podľa zákona právo vyrúbiť poplatok za rozvoj pri vydaní stavebné povolenia.

V návrhu VZN je uvedené, že výnos z tohto poplatku mesto použije na úhradu kapitálových výdavkov. Ide o investície napríklad do opravy komunikácií alebo škôl. O konkrétnych projektoch taktiež rozhodne zastupiteľstvo pri schvaľovaní mestského rozpočtu na budúci rok.

Mestá a obce môžu vyberať poplatok za rozvoj od roku 2017, ale na začiatku sa do jeho zavedenia príliš nehrnuli. Viaceré ho zavádzajú od 1. januára 2020 a zdôvodňujú to novelou zákona o dani z príjmov.

Na základe nej zostane v peňaženkách pracujúcich každý mesiac o niekoľko eur viac. Nižší výnos z dane z príjmov však znamená menej peňazí pre mestá a obce, pretože tie sú financované práve z tejto dane.

Text: Martin Palkovič Vizualizácia: Superatelier (zdroj: MsU)