Mestu Piešťany bude chýbať 600-tisíc eur, zrejme zvýši dane

Výpadok v mestskom rozpočte v súvislosti s legislatívnymi zmenami bude chcieť radnica nahradiť prostredníctvom daní a poplatkov. Definitívne rozhodnutie padne na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Zvažujú poplatok za rozvoj

K samosprávam, ktoré už v súvislosti so zmenami viacerých zákonov ohlásili úpravu daní, sa pravdepodobne pridajú aj Piešťany.

Jedným z dôvodov je zvýšenie nezdaniteľnej časti príjmu z 19,2-násobku na 21-násobok sumy životného minima od 1. januára 2020. Jej cieľom je daňová úľava pre pracujúcich, ktorým každý mesiac vďaka tomu zostane o pár eur viac.

Z dane z príjmov sú financované mestá a obce, ktoré tak musia počítať s výpadkom vo svojich rozpočtoch.

V Piešťanoch ide podľa primátora Petra Jančoviča o 600-tisíc eur: „Musíme to niekde vykryť a preto aj my uvažujeme o zvyšovaní daní. Tí, ktorí to schválili vo vláde sú pekní, my všetci primátori a starostovia budeme zlí, ale musíme dúfať, že to občania pochopia.“

Ako jednu z možností spomenul zavedenia poplatku za rozvoj, ktorý umožňuje samosprávam získavať finančné prostriedky od investorov. Výška tohto poplatku je v kompetencii zastupiteľstva. Musí sa pohybovať v rozmedzí od troch do 35 eur za m2 a pri rôznych druhoch stavieb sa môže líšiť.

V hre je tiež zvýšenie dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad. Rozhodnúť musia poslanci. Ich najbližšie rokovanie je naplánované na 12. decembra.

Medzi legislatívne zmeny, ktorými štát zaťažil samosprávy, patrí tzv. chodníková novela, podľa ktorej sú za zimnú údržbu zodpovedné mestá a obce. Okrem toho doplácajú na obedy zadarmo, pričom sa musia vysporiadať so zvýšenými investíciami do jedální a s nedostatkom personálu.

Dane už zvyšovali

Navýšenie niektorých miestnych daní schválili piešťanskí poslanci krátko po komunálnych voľbách. Od 1. januára 2019 platia návštevníci Piešťan, ktorí tu prespia, 1,50 eura za noc. Dovtedy to bolo o 40 centov menej.

Za psov chovaných v rodinných domoch platia majitelia tento rok 16 eur (vlani to bolo 15 eur), za psov chovaných v bytoch a firmách to je 42 eur (predtým 40 eur). Daň za psa v Kocuriciach zostala rovnaká, teda 10 eur na rok.

Od januára 2019 sú upravené aj dane za predajné automaty (zvýšenie z 83 eur na 87 eur), predajné automaty na kávu a nealko nápoje (z 50 eur na 53 eur), predajné automaty na tabakové výrobky a alkoholické nápoje (zo 400 eur na 418 eur) a nevýherné hracie prístroje (z 300 eur na 313 eur).

Text a foto: Martin Palkovič