Zmeny v projekte oproti Kauflandu poslanci odobrili napriek pochybnostiam

Na pozemkoch bývalých skladov na Bratislavskej ceste oproti Kauflandu plánuje zahraničný developer postaviť obchodné centrum, zariadenie sociálnych služieb a bytový dom. Práve kvôli nemu vznikol na zastupiteľstve spor, mesto chce na tomto mieste polyfunkčnú budovu.

Zástupcovia investora žiadali radnicu o dodatok k zmluvy, ktorý upravuje ich pôvodný zámer. Mesto im minulý rok predalo pozemky bez verejnej súťaže. Spoločnosť Projekt Piešťany sa zaviazala realizovať aj verejnoprospešné stavby – chodník a časť cesty s pracovným názvom Broskyňová ulica. Tá prepojí Bratislavskú cestu a Komenského ulicu.

V dodatku k zmluve žiadali zástupcovia investora o zmeny v projekte – dve päťpodlažné polyfunkčné budovy nahradí jedna šesťpodlažná. Otázne je jej využitie. Radnica aj poslanci trvajú na tom, aby bola táto stavba polyfunkčná, developer vo svojom zámere počíta s bytovým domom, na ktorého prízemí budú skladové priestory a parkovacie miesta.

Rozhodnúť má stavebný úrad v územnom konaní. Väčšina zastupiteľstva preto nakoniec dodatok k zmluve odobrila.

Dodatok obsahuje aj rozšírenie verejnoprospešných investícií. Developer sa zaviazal postaviť chodníky po oboch častiach budúcej Broskyňovej ulice, pričom musí dohodnúť aj s Trnavským samosprávny krajom, na ktorého pozemkoch je výstavba jedného z chodníkov naplánovaná.

Súčasťou projektu je aj zariadenie sociálnych služieb, ktoré bude prevádzkovať spoločnosť Casa Slovensko. Tá má v Pezinku Dom seniorov. Viacerých poslancov pri minuloročnom predaji mestských pozemkov presvedčil práve tento zámer, pretože podobné zariadenie v Piešťanoch chýba. Je však otázne, koľko klientov bude pochádzať z nášho mesta.

Proti cestnému prepojeniu Bratislavskej a Komenského ulice sú niektorí Piešťanci žijúci v okolí zimného štadióna. Obávajú sa nárastu dopravného zaťaženia tejto časti mesta. Vodiči smerujúci zo sídliska Adam Trajan do centra a späť sa totiž budú môcť vďaka novej trase vyhnúť frekventovanej Krajinskej ceste.

Text a foto: Martin Palkovič Vizualizácia: Superatelier (zdroj: MsU)