COVID automat: Prehľad zmien platných od 19. apríla

Vláda v piatok schválila zmiernenie protiepidemických opatrení na základe COVID automatu. Od pondelka 19. apríla nebude zákaz vychádzania uplatňovaný napríklad na návštevu maloobchodných predajní a prevádzok.

Ďalšou dobrou správou pre občanov je, že do prírody a na individuálnu rekreáciu sa bude môcť cestovať aj medzi okresmi s podmienkou, že do čierneho okresu (v 4. stupni varovania) podľa bude potrebný negatívny test, nie starší ako 7 dní. Od 19. apríla však ani jeden okres nebude čierny, minimálne počas predposledného aprílového týždňa preto nie je test pri ceste do prírody v inom okrese potrebný.

Otvárajú sa tiež múzeá, galérie, knižnice, zoologické, botanické záhrady. Ďalšou zmenou je otvorenie kurzov autoškoly, možnosť návštevy bohoslužieb, plavární a športovísk.

Negatívny test, nie starší ako 7 dní, bude od pondelka potrebný na cesty do väčšiny maloobchodných predajní (výnimku majú tie, ktoré ponúkajú nevyhnutné životné potreby, napr. potraviny a lieky). Test je potrebný taktiež pri ceste na bohoslužbu, do plavárne aj galérie.

Prehľad najdôležitejších zmien platných od pondelka 19. apríla ako ich uverejnilo ministerstvo vnútra:

Umožní sa návšteva maloobchodných predajní a prevádzok. Vyžadovať sa bude negatívny test.

Otvoria sa napríklad aj zariadenia starostlivosti o ľudské telo ako kaderníctva, v obmedzenom režime hotely a ubytovacie zariadenia či vleky.

Do prírody sa bude môcť cestovať aj medzi okresmi, v čiernych okresoch bude potrebný negatívny test. V čiernej farbe však nebude od pondelka už ani jeden okres.

Umožní sa individuálna rekreácia a rekreácia členov spoločnej domácnosti s negatívnym testom.

Otvárajú sa múzeá, galérie, knižnice, zoologické a botanické záhrady. Návšteva bude podmienená negatívnym testom.

Otvoria sa kurzy autoškôl, plavárne a športoviská. Potrebný bude negatívny test.

Umožnia sa návštevy bohoslužieb, na ktoré je tiež potrebný negatívny test.

Ruší sa povinný home office. Prácu touto formou budú môcť zamestnanci naďalej vykonávať len podľa usmernení svojho zamestnávateľa.

Od pondelka sa upravia aj pravidlá nosenia rúšok a respirátorov. Vonku nebudete musieť mať rúško, ak ste od ostatných osôb, s ktorými nežijete v spoločnej domácnosti, vzdialení viac ako päť metrov. Povolené bude rúško miesto respirátora pre žiakov a učiteľov.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR / Ministerstvo vnútra SR

Ilustr. foto: Martin Palkovič