Štedrý deň so živým betlehemom

Farnosť sv. Štefana pozýva všetkých ľudí dobrej vôle zažiť vianočnú atmosféru so živým betlehemom.

Na Štedrý deň, v nedeľu 24. decembra o 14.00 h a o 15.00 h, chystajú dobrovoľníci živý betlehem na dvore farského úradu pri Kostole sv. Štefana, aby najmä deťom priblížili príbeh narodenia Ježiša Krista.

Jezuliatku sa prídu pokloniť anjeli, pastieri aj traja králi. Ježiš svoj príbytok našiel v zvieratách v maštali, ktoré sa s ním podelili o strechu nad hlavou. Mária s Jozefom nad Jezuliatkom bdejú a prijímajú všetkých ľudí dobrej vôle.

 

Text a foto: Martin Palkovič