Balneologické múzeum bude opäť prístupné verejnosti

Kultúrne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja budú otvorené od stredy 18. novembra.

Pri dodržaní všetkých preventívnych opatrení môžu opäť fungovať kiná, divadlá, galérie aj múzeá. Návštevníci však musia mať prekryté horné dýchacie cesty, pred vstupom si dezinfikovať ruky a zachovávať rozostupy. „Vstup do priestorov organizácií a ich jednotlivých súčastí bude limitovaný a regulovaný podľa aktuálneho počtu prítomných,“ oznámil Trnavský samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom Balneologického múzea Imricha Wintera.

Šesť župných múzeí, štyri knižnice, štyri osvetové strediská, dve galérie, divadlo a hvezdáreň boli pre verejnosť uzatvorené od 24. októbra 2020 v súvislosti s obmedzeným pohybom obyvateľstva.

Balneologické múzeum Imricha Wintera sa zapojilo do Noci múzeí a galérií, ktorá sa konala v sobotu 14. novembra, prostredníctvom videí prezentujúcich vybrané expozície. Môžete si ich pozrieť aj teraz:

Text: Martin Palkovič Zdroj: Tlačová správa TTSK