Spevácke kurzy Petra Dvorského opäť súčasťou Piešťanského festivalu

V piešťanských kúpeľoch sa opäť stretnú frekventanti z viacerých krajín, aby pod dozorom operného speváka Petra Dvorského zdokonalili svoje talenty. Ich vystúpenia môžete zažiť 9., 11. a 13. júla v Kongresovej sále SLKP vždy od 20.00 h. Slávnostný galavečer sa uskutoční 16. júla o 20.00 h.

Projekt  majstrovských interpretačných speváckych kurzov garantuje Peter Dvorský, ktorý je nielen ich umeleckým riaditeľom, ale v rámci nich sa pedagogicky podieľa na výchove nových speváckych talentov.

Mladí frekventanti kurzu pracujú v dvoch skupinách, ktoré vedú Peter Dvorský a Zlatica Livorová, vynikajúca pedagogička, ktorá pôsobila ako profesorka spevu na VŠMU v Bratislave. Vysokú kvalitu projektu potvrdzuje aj medzinárodné obsadenie frekventantov. Minulých úspešných ročníkov sa zúčastnili speváci z Kanady, Japonska, Holandska, Ukrajiny, Rakúska, Českej republiky i Slovenska. Tí sa popri kurzoch, prístupných pre verejnosť, prezentovali aj na večerných koncertoch.

Frekventanti dostávajú na záver certifikát o aktívnom absolvovaní kurzu a  jednotlivo vystúpia na záverečnom koncerte s orchestrom.  Medzinárodné spevácke kurzy Petra Dvorského ako umelecky a hodnotovo významný projekt s medzinárodným dosahom sa v Piešťanoch stali tradíciou.

Text: PR