Kúpeľný ostrov hostí Medzinárodný balneologický kongres

Piešťanský Kúpeľný ostrov bude v septembri hostiť 26. ročník Medzinárodného balneologického kongresu Európsky zväz kúpeľov (ESPA), Asociácia Slovenských kúpeľov (ASK) a Svaz léčebných lázní České republiky (SLL ČR) v termíne od 21. 9. – 23. 9. 2022 usporiadajú Medzinárodný balneologický kongres. Prestížne podujatie je príležitosťou na stretnutie a nadviazanie kontaktov s poprednými odborníkmi zo všetkých segmentov liečebného kúpeľníctva.

Európa je známa svojim rozsiahlym geotermálnym bohatstvom. Vďaka tomu aj na pomerne malom území dokážu európske kúpeľné destinácie poskytovať liečebné kúpeľné služby vo viac, ako 1400 rešpektovaných zdravotníckych centrách a zariadeniach. Slovenské kúpele sú súčasťou Európskej asociácie kúpeľov.

Táto organizácia zastupuje 20 európskych krajín a združuje široké spektrum odborníkov na balneológiu, kúpeľníctvo, marketing a cestovný ruch v tejto oblasti. Cestovný ruch v tejto oblasti tvorí významnú časť HDP krajín, ktoré sa môžu pýšiť využívaním liečivých možností geotermálneho bohatstva na svojom území.

Medzinárodný balneologický kongres je jedinečnou a výnimočnou príležitosťou navštíviť piešťanský Kúpeľný ostrov a stretnúť sa s odborníkmi na kúpeľníctvo a kúpeľný cestovný ruch z celého sveta. Piešťanom je veľkou cťou, že si ESPA vybrala tentokrát práve perlu slovenského kúpeľníctva.

Slovensko a konkrétne piešťanský Kúpeľný ostrov k takýmto územiam nepochybne patrí. Aj vďaka tomu sa Piešťany dočkali tej pocty, že sa stanú miestom konania unikátneho podujatia 26. ročníka Medzinárodného balneologického kongresu.

Je to príležitosť spoznať históriu, inovácie a súčasný stav európskeho kúpeľníctva. Svojou výnimočnosťou sa toto podujatie radí medzi špičku podujatí, ktoré sa venujú téme liečebných kúpeľov. Táto jedinečná platforma sprostredkuje prepojenie skúseností a vedomostí odborníkov na oblasť kúpeľníctva a cestovného ruchu z celej Európy a za účasti medzinárodných a slovenských médií rozšíri povedomie o hodnotách a možnostiach, ktoré liečebná kúpeľná starostlivosť ponúka.

Súčasťou trojdňového programu kongresu je okrem zaujímavých prednášok, diskusií a networkingu aj udeľovanie cien European Spas INNOVATION AWARD za inovácie a zlepšenia v oblasti poskytovania zdravotníckych služieb na pôde kúpeľov, B2B workshop SPA-CE, kde bude možnosť stretnúť sa so špičkovými poskytovateľmi kúpeľných služieb naprieč celou Európou a nadviazať s nimi obchodné partnerstvá.

Záujemcovia sa môžu zúčastniť aj jednodňového zájazdu do perly českých kúpeľov – do Luhačovíc či dozvedieť sa niečo o histórii kúpeľníctva a súčasnom využití balneoterapie v moderných medicínskych postupoch. Odborné diskusie a prednášky sa budú venovať aj aktuálnej téme – možnostiam, ktoré kúpele ponúkajú tým, ktorí dlhodobo zápasia s následkami, ktoré zanechalo prekonané ochorenie COVID-19.

Podujatiu na výnimočnosti pridáva aj skutočnosť, že práve v čase jeho konania slovenské a české kúpeľníctvo oslavuje storočnicu úspešných aktivít v Asociácii kúpeľov ale aj v oblasti poskytovania kúpeľných služieb, regenerácie a relaxácie.

Sieť Ensana Health Spa Hotels bude na kongrese zastupovať a reprezentovať Group Vice President Petra Lelovská, Frank Halmos Chief Operating Officer a Chair Mark Hennebry.

Zdroj: Tlačová správa – Ensana Hotels / Slovenské liečebné kúpele Piešťany

Foto: Archív SLKP