Kúpele nadväzujú na tradíciu založenú Winterovcami: Pramene požehná apoštolský nuncius

Na Kúpeľnom ostrove pri studni Adam Trajan sa bude v piatok 19. mája konať slávnostné požehnanie termálnych prameňov, ktoré boli už v 16. storočí opísané v diele s názvom O podivuhodných vodách Uhorska. Svätenie prameňov je tradícia, ktorou sa začína kúpeľná sezóna v Piešťanoch od medzivojnového obdobia.

„Vstaň a choď: Surget et ambula“. Tak znie nápis na Kolonádovom moste. Tieto výstižné slová odkazujú na ohromnú silu piešťanských liečivých prírodných zdrojov, ktoré každoročne prinavrátia telesné zdravie a duševný pokoj tisíckam kúpeľných hostí.

Liečivú silu piešťanských prírodných zdrojov oslávil vo svojom diele aj majster secesie, maliar  Alfons Mucha, ktorý z vďaky za vyliečenie dcéry daroval piešťanským kúpeľom obraz s názvom „Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia“.

„Už v roku 1935 sa ulice Piešťan zaplnili ľuďmi vítajúcimi parížskeho arcibiskupa a kardinála Jeana Verdiera, ktorý prišiel do Piešťan posvätiť liečivé pramene,“ pripomína generálny riaditeľ piešťanských kúpeľov, Peter Bednarčík.  „Procesia sa vtedy presunula od hotela Thermia Palace k termálnemu prameňu, kde pravdepodobne odzneli slová oslavnej básne zo 17. storočia s názvom Najuzdravujúcejšie piešťanské kúpele. Jej autorom bol farár z Drahoviec, Adam Trajan, ktorého meno nesie najsilnejší a najstarší z liečivých prameňov na Kúpeľnom ostrove. Je potešujúce, že aj v súčasnosti pokračujeme v tradícii požehnania prameňov založenej Winterovcami, rodinou, ktorá je neodmysliteľne spätá so všestranným rozvojom piešťanských kúpeľov.“

Posvätenie prameňov sa konalo aj po 2. svetovej vojne. Dňa 1. júna 1947 slávnostné svätenie prameňov zorganizovalo riaditeľstvo kúpeľov a po slávnostnej svätej omši ho vykonal generálny vikár Dr. Ambróz Lazík. V roku 1948 začala kúpeľná sezóna slávnostným svätením prameňov, ktoré 6. júna vykonal pražský arcibiskup Dr. Jozef Beran.

Na tohtoročnom požehnaní liečivých prameňov sa zúčastní apoštolský nuncius J.E. Mons. Nicola Girasoli, arcibiskup trnavskej arcidiecézy J.E. Mons. Ján Orosch a ďalší významní predstavitelia cirkví.

„Som rád, že Piešťany zažívajú opäť taký rok, na aký sú naši návštevníci zvyknutí, teda rok plný podujatí a zábavy“ hovorí Igor Paulech, podpredseda predstavenstva Rezortu Piešťany. „Dôkazom je aj tento májový víkend, keď vzápätí po požehnaní prameňov ožije Kúpeľný ostrov festivalom ľudových umeleckých remesiel a letisko zasa Festivalom letectva.

Text a foto: Tlačová správa OOCR Rezort Piešťany