Žiaci zostanú aj naďalej doma, musia sa učiť na diaľku

V pôvodne plánovanom termíne sa deti do škôl nevrátia. Oznámil to minister školstva Branislav Gröhling s tým, že od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Žiaci prvého stupňa by si do lavíc po dlhšej prestávke mali opäť sadnúť 18. januára.

Na Slovensku platia opatrenia, ktorých cieľom je obmedzenie mobility za účelom predísť ďalšiemu šíreniu ochorenia covid-19. Základné a stredné školy majú preto až do 10. januára prázdniny, potom začnú s dištančným vyučovaním. Otvorené budú len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

„Zriaďovateľom odporúčame otvoriť školské kluby detí najmä pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry či pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Od 11. do 18. januára bude vyplácaná pandemická OČR. Zriaďovateľom zároveň odporúčame pretestovať všetkých zamestnancov, pričom náklady im budú preplatené,“ uviedol minister školstva.

Ak to epidemiologická situácia umožní, od 18. januára budú otvorené materské školy, obnoví sa aj vyučovací proces pre prvý stupeň základných škôl a špeciálne školy.

Rezort školstva odporúča pretestovať rodičov aj zamestnancov. Rodičia naďalej môžu v tomto čase ospravedlniť dieťa na päť vyučovacích dní po sebe. V prípade potreby tak môže žiak ostať doma až do konca lockdownu. Druhý stupeň základných škôl a stredné školy pokračujú vo vzdelávaní dištančne. Otvoriť sa môžu aj končiace ročníky stredných škôl, a to za predpokladu pretestovania žiakov a zamestnancov školy.

Po ukončení lockdownu od 25. januára budú otvorené materské školy v štandardnom režime ako aj prvý stupeň základných škôl. Rezort školstva odporúča pre materské školy a prvý stupeň základnej školy pretestovanie zamestnancov a rodičov.

Druhý stupeň základnej školy by mal prejsť na prezenčnú formu vzdelávania, pričom Úrad verejného zdravotníctva SR vyhláškou určí pretestovanie žiakov druhého stupňa základnej školy a zamestnancov školy.

Otvorené budú aj stredné školy, taktiež za podmienok pretestovania študentov a zamestnancov školy podľa vyhlášky ÚVZ SR.

Aj z tohto dôvodu sa presunulo plošné pretestovanie z pôvodného termínu 8. – 10. januára na 22. – 24. januára 2021.

Zdroj: minedu.sk