Zápis prvákov: Najviac ich prišlo na ZŠ Mojmírova

V piatok 1. a v sobotu 2. apríla sa uskutočnil zápis detí do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany. Na zápise sa zúčastnilo 275 detí, najväčší záujem bol o Základnú školu na Mojmírovej ulici.

Do prvého ročníka sa na Základnej škole M. R. Štefánika zapísalo 33 detí, na Základnej škole Holubyho 35 detí, na Základnej škole Mojmírova 93 detí, na Základnej škole na Brezovej ulici sa zapísalo 85 detí a ma Základnej škole E. F. Scherera 29 detí.

Je pravdepodobné, že v septembri do školských lavíc zasadne menej detí, než sa zapísalo. V uvedených údajoch totiž nie sú zadefinované počty tých detí, ktoré budú mať odloženú povinnú školskú dochádzku. Každoročne ide o približne 25 budúcich prvákov.

Text: piestany.sk Ilustr. foto: Martin Palkovič