Začína demolácia veží atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach

Práce, počas ktorých postupne rozoberú štyri chladiace veže, začínajú dnes. Hotové by mali byť do konca budúceho roka. Demolácia je súčasťou procesu vyradenia Jadrovej Elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach.

Veže jadrovej elektrárne V1 dotvárali panorámu okolia Jaslovských Bohuníc 40 rokov. Presne od roku 1977, kedy boli uvedené do prevádzky. Postupné odstránenie štyroch chladiacich veží je neoddeliteľnou súčasťou procesu vyraďovania jadrovej elektrárne V1.

Samotná realizácia demolácie chladiacich veží jadrovej elektrárne V1 sa bude robiť konvenčnou metódou demolácie, čiže postupným rozoberaním veží. Odstrel veží pre blízkosť funkčnej susednej elektrárne V2 nie je z bezpečnostných dôvodov možný.

Plánovaný termín ukončenia projektu demolácie štyroch chladiacich veží je koniec roka 2018.

Projekt realizuje konzorcium, ktorého lídrom je talianska spoločnosť DESPE S.p.A., ktorá má štyridsaťročné skúsenosti v oblasti demolácií ako aj s dekontamináciou a vyraďovaním jadrových zariadení.

Náklady na projekt vo výške 9 mil. eur sú spolufinancované prostredníctvom fondu BIDSF administrovaným Európskou bankou pre obnovu a rozvoj. Uchádzač, ktorý skončil v poradí ako druhý ponúkol cenu vyššiu o 6,5 milióna eur.

„Na základe výsledkov rádiologického prieskumu sa v chladiacich vežiach, ktoré podliehajú demontáži a demolácii nepotvrdila prítomnosť umelých rádionuklidov z prevádzky JE V1. Nezhodnotiteľný odpad bude odvezený z miesta realizácie a uložený v súlade s legislatívou o odpadoch,“ uviedla v apríli pre portál zpiešťan.sk hovorkyňa Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS) Miriam Žiaková.

Priestor, ktorý vznikne po demolácii chladiacich veží bude určený na ďalšie priemyselné využitie.

Výstavba jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach sa začala 24. apríla 1972 budovaním pomocných objektov elektrárne. O rok neskôr položili základný kameň na stavbe hlavného výrobného bloku. Prvý blok JE V1 dosiahol po prvý raz minimálny kontrolovaný výkon reaktora 27. novembra 1978.

Vláda Slovenskej republiky rozhodla 14. septembra 1999 o odstavení 1. a 2. bloku jadrovej elektrárne V1 v roku 2006 a 2008.

Text: Tlačová správa JAVYS/Martin Palkovič Foto: javys.sk