Každý rok jeden závin – Mojmírka si pripomína 130. výročie učňovského školstva

Rozdávaní závinov rôznych chutí, ktoré počas uplynulých dvoch dní upiekli žiaci Strednej obchodnej školy obchodu a služieb Piešťany, vyvrcholila oslava okrúhleho výročia založenia učňovského školstva v našom meste.

Keď v roku 1885 vtedajšie ministerstvo kultúry nariadilo vznik učňovskej a ľudovej školy v Piešťanoch, prví absolventi sa vzdelávali v odboroch ako tokár kovov a sústružník. „Prvé odbory, ktoré sa u nás učili, boli vyslovene strojárske – frézar, strojný zámočník, mechanik,“ povedala riaditeľka SOŠ OaS Piešťany Anna Zálešáková. „Prvým zo službových odborov, ktorý sa na škole učil, bol kaderník. Neskôr pribudol čašník, kuchár, cukrár a kozmetička.“

Počet žiakov počas bohatej histórie školy kolísal. V určitom období ich bolo až 350. Málokto dnes už vie, že z tejto učňovky v 80. rokoch minulého storočia vznikli ďalšie dve učilištia. „V roku 1984 bola delimitácia odborov na Stredné odborné učilište vodohospodárske a v roku 1986 na Stredné odborné učilište elektrotechnické pri bývalom koncernovom podniku Tesla,“ dodala riaditeľka a pripomenula, že v súčasnosti sa škola zameriava na služby a obchod.

V súčasnosti sa môžu mladí ľudia vzdelávať v učebných odboroch kuchár, čašník, servírka, cukrár, kaderník a nový odbor cukrár/kuchár. Medzi študijné odbory patrí kuchár, čašník, kozmetik, obchod a podnikanie, škola podnikania. Žiaci si môžu doplniť vzdelania aj v nadstavbovom štúdiu.
Oslavy 130. výročia vzniku školy sa uskutočnili 11. novembra v kultúrno-spoločenskom centre Fontána. Program bol venovaný histórii a verejnosť si toto jubileum mohla pripomenúť aj vďaka 130 závinom, ktoré žiaci v centre Piešťan rozdávali.

Inzercia