Škola je zbúraná, nahradí ju trávnik, plot zatiaľ zostane

Búranie nadzemnej časti bývalej základnej školy na sídlisku Adam Trajan je takmer hotové, dodávateľ na jej miesto naváža zeminu, aby tam mohla rásť tráva.

Demolačné práce vrchnej stavby bývalej 8. základnej školy stojacej uprostred najväčšieho piešťanského sídliska sa začali v polovici februára. Zdržala ich „živá“ plynová prípojka. Kým ju plynári neodstránili, búranie nemohlo pokračovať.

Obdobie, počas ktorého boli obyvatelia okolitých panelákov vystavení zvýšenej prašnosti i hluku, v druhej polovici júna skončí. Vo štvrtok 16. 6. už prebiehali posledné práce. Na pozemku boli pripravené kopy zeminy, ktoré bolo treba ešte rozhrnúť.

Na otázku, čo bude s týmto priestorom ďalej, odpovedal hovorca radnice Martin Ričány: „V rámci zmluvy s dodávateľom búracích prác budú realizované terénne úpravy s navezením zeminy a založením trávnika. S odstránením plotu sa zatiaľ nepočíta. Momentálne je pred ukončením projektová dokumentácia chodníka zo zámkovej dlažby s osvetlením krížom cez areál s odbočením k detskému ihrisku. Náklady budú k dispozícii po odovzdaní projektu.“

Demoláciu realizuje firma PEMAX PLUS z Banskej Bystrice. Mesto jej za to zaplatí 89 400 eur (vrátane DPH). Na likvidáciu bývalej základnej školy a následnú rekultiváciu tohto priestoru je v mestskom rozpočte na rok 2022 vyhradených 170-tisíc eur.

„Po búracích práca bude nasledovať revitalizácia. Vznikne zelený verejný priestor, ktorý zostane v majetku mesta,“ reagoval ešte vo februári primátor Peter Jančovič na obavy, že radnica bude chcieť túto plochu predať.

Text a foto: Martin Palkovič