Župné stredné školy ponúkajú 4 600 miest pre nových študentov, získať môžu motivačné štipendiá

Trnavský samosprávny kraj je zriaďovateľom 45 stredných škôl, ktoré v školskom roku 2023/2024 ponúkajú 4.567 miest pre nových študentov. Prehľad študijných a učebných odborov je k dispozícii v brožúre. Prihlášky je možné posielať prostredníctvom základnej školy do 20. marca 2023.

„Pre nasledujúci školský rok máme pripravených dosť miest pre všetkých záujemcov. Ponúkame desiatky študijných a učebných odborov. Mladých ľudí lákame najmä do perspektívnych odborov, ako murár, mäsiar, obrábač kovov alebo zdravotnícky asistent. Do zoznamu sme po konzultácii so zamestnávateľmi zaradili aj odbor biotechnológia a farmakológia, ktorý sa spolu s odborom chemik-operátor vyučuje na SOŠ chemickej v Hlohovci. Pre študentov týchto odborov, ako aj pre študentov v systéme duálneho vzdelávania, máme pripravený balík výhod. Prváci od župy dostanú mesačné štipendium vo výške 50 eur a BUS kartu, s ktorou môžu cestovať prímestskými autobusmi bezplatne až do konca štúdia na strednej škole. Navyše majú nárok na bezplatné ubytovanie v internátoch,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

V nadchádzajúcom školskom roku župa otvorí nový trojročný učebný odbor operátor strojárskej výroby na Strednej odbornej škole strojníckej v Skalici, čím reaguje na dopyt z trhu práce.

Prvé prijímacie kolo na talentové skúšky bude v termíne od 28. apríla do 3. mája 2023 a druhé kolo v termíne od 11. mája do 15. mája 2023. Prvé kolo prijímacích skúšok na ostatné stredné školy vrátane osemročných gymnázií bude 4. a 5. mája 2023. Druhý termín je stanovený na 9. a 10. mája 2023.

„Ponuku našich škôl sme odprezentovali na jeseň v rámci série podujatí Kam na strednú. Podrobnosti nájdu žiaci, rodičia či učitelia aj v rovnomennej brožúre, ktorá je k dispozícii elektronicky. Pri rozhodovaní sa o ďalšom smerovaní pomáhame žiakom končiacich ročníkov základných škôl v TalentCentre, ktoré sme otvorili minulú jeseň v Trnave. Ide o prvé takéto centrum vytvorené samosprávnym krajom. Prostredníctvom inovatívnej formy individuálneho a skupinového poradenstva umožňujeme mladým ľuďom identifikovať svoje silné a slabšie stránky, talent aj zručnosti,“ doplnil riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK Stanislav Pravda.

Viac informácií o ponuke župných stredných škôl je zverejnených na https://trnava-vuc.sk/skolstvo/ponuka-sluzieb-na-ss. TalentCentrum má vlastnú webovú stránku, ktorá je prístupná cez odkaz talentcentrumtrnava.sk. Brožúra o župných stredných školách je dostupná na trnava-vuc.sk.

V školskom roku 2022/2023 navštevuje 45 župných stredných škôl viac ako 15.000 študentov, z ktorých je 3.900 prvákov. V systéme duálneho vzdelávania študuje 900 študentov z 26 škôl.

Text: Tlačová správa TTSK