Za drobný stavebný odpad sa od januára platí

Obyvatelia Piešťan už nemôžu voziť do Zberného dvora odpad zadarmo. Mesto však stanovilo najnižší možný poplatok: 0,015 eura za kilogram.

Zmena súvisí s novelou zákona o dopadoch, ktorý stanovuje samosprávam povinnosť zaviesť množstevný zber drobného stavebného odpadu a určuje aj minimálny a maximálny poplatok. Radnica pôvodne navrhovala sadzbu 0,033 eura za kilogram, na návrh viacerých komisií a mestskej rady však zastupiteľstvo v decembri túto sumu znížilo na minimum.

„Čím vyšší poplatok by bol, tým by sa dalo očakávať viac nelegálnych skládok odpadu a taktiež by sa dala očakávať demotivácia obyvateľov voziť stavebný odpad na zberný dvor,“ myslí si poslanec Peter Jančovič, ktorý je odborníkom v tejto oblasti.

Podľa dôvodovej správy k príslušnému všeobecne záväznému nariadeniu vychádzala radnica pri stanovení výšky poplatku z nákladov na odvoz a uloženie drobného stavebného odpadu na skládke za rok 2014. Zberné stredisko vtedy prijalo 500 ton odpadu a za jeho zneškodnenie zaplatila samospráva 63 500 eur.

Pri sadzbe 0,033 €/kg a rovnakom množstve prijatého odpadu by bol príjem mesta z tohto poplatku 16 500 eur za rok, čo je 26 % celkových výdavkov. Sadzba 0,015 €/kg znižuje príjem samosprávy približne o polovicu. Zostatok musí byť hradený z mestského rozpočtu.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič