Zatvoreným prevádzkam odpustia poplatok za odpad

Podnikatelia môžu požiadať o pozastavenie vývozu komunálneho odpadu a upraviť si tak výšku poplatku na rok 2021. O zľavu z poplatku za odpad je potrebné požiadať mestský úrad.

„Mestský úrad Piešťany, Odbor životného prostredia vyzýva pôvodcov odpadov – právnické osoby a fyzické osoby (podnikatelia), ktorí majú dočasne uzatvorenú prevádzku na území mesta Piešťany z dôvodu pandemických opatrení, aby oznámili túto skutočnosť na Mestský úrad Piešťany, Odbor životného prostredia písomne, alebo elektronicky na e-mail: martina.halaskova@piestany.sk,“ uvádza piešťanská radnica s tým, že po otvorení prevádzky je možné požiadať o obnovenie vývozu odpadu rovnakým spôsobom – doručením oznámenia.

Zdroj: piestany.sk