Vyrúbané stromy Pod Párovcami nahradia novými

Ulica známa vďaka svojej bohatej zeleni prišla v uplynulom týždni o dve lipy. Podľa predpokladu Služieb mesta Piešťany (SMP) ich niekto otrávil. Špekulácie, že museli ustúpiť miestu na parkovanie, sú neopodstatnené.

Stromy na Ulici Pod Párovcami, ktoré zamestnanci SMP vyrúbali minulý týždeň, boli podľa riaditeľky tejto organizácie dlhodobo sledované. Okrem Služieb mesta Piešťany a mestského úradu sa týmto prípadom zaoberal aj Krajský pamiatkový úrad Trnava.

„Tieto dve dreviny boli povolené na výrub správnym orgánom ochrany prírody a krajiny,“ hovorí riaditeľka SMP Hana Dupkaničová.

Jeden bol podľa nej vyschnutý už na jar minulého roka, ďalší vyschol v lete. Na jeseň ich zaradili do zoznamu stromov, ktoré majú byť vyrúbané, aby sa tým zaoberali odborníci.

„Vyschnutie, predpokladáme, sa udialo zásahom neznámeho človeka neznámou tekutinou a neznámym spôsobom, keďže k ich vyschnutiu došlo v krátkom čase,“ dodáva riaditeľka SMP.

Informáciu v podobnom znení zverejnil na sociálnej sieti Facebook aj primátor Miloš Tamajka. Diskutujúci v komentároch pod jeho statusom obvinili majiteľa blízkeho penziónu.

„Moja rodina vlastní dom Pod Párovcami 23 od roku 1928. Lipy na chodníku vždy stáli a nevidím dôvod, prečo by mi mali zrazu prekážať. Stromy rastú aj v mojej záhrade. K zeleni mám pozitívny vzťah,“ hovorí Igor Kováč.

Prečo stromy vyschli nevie, ale tiež počul, že boli otrávené: „Ak je to naozaj tak, je to odsúdeniahodné.“

Majiteľ penziónu sa tiež domnieva, že Služby mesta Piešťany spravili chybu a vyrúbali jeden zdravý strom: „Jeden suchý strom pred penziónom Astra stále stojí a myslím, že mal byť vyrúbaný ten namiesto toho zdravého.“

Hana Dupkaničová to odmieta. Podľa jej slov je tretí strom ešte v riešení. Zároveň potvrdila, že stromy miestam na parkovanie neustúpili. Už na jeseň majú byť totiž nahradené novými.

Parkovanie v týchto miestach by nedovoľovala ani platná legislatíva. Priľahlá časť cesty je totiž vyhradená pre cyklistov. Autá by preto nemohli stáť z časti na chodníku a z časti na vozovke.

DOPLNENÉ 17. marca o 19.30 h: Majiteľ penziónu Astra Igor Kováč dnes poslal mestskému úradu list, v ktorom píše: „Navrhujem vám riešenie vrátenia zelene na chodník. Pokiaľ mesto vytvorí pred budovou nachádzajúcou sa Pod Párovcami 23 priestor v chodníku vybratím asfaltového krytu, stromy (lipy) zakúpim a zasadím za vlastné finančné prostriedky.“

Text: Martin Palkovič Foto: M. P., archív I. K.