V Piešťanoch pribudnú nové stromy a kry

Do rôznych častí mesta bude počas jesennej výsadby vysadených 65 stromov a takmer 300 kusov kríkov. Jesenná výsadba stromov a kríkov sa v meste realizuje každoročne.

Dvadsať stromov pribudne do mestského parku, šesť bude vysadených na sídlisku Adam Trajan, v Pažitskom parku a na detskom ihrisku na Valovej ulici, päť stromov na Vajanského ulici, zvyšná časť na Beethovenovej ulici, Pod Párovcami, Radlinského, Ivana Stodolu a na cintoríne na Bratislavskej ceste. Zo stromov má najväčšie zastúpenie dub a rôzne druhy čerešní.

Z krov bude 120 kusov skalníka vysadených na svahu pri zimnom štadióne, 100 kusov drieňa na Námestí Janka Kráľa a takmer 50 kusov pri starom zbernom stredisku.

V polovici októbra zamestnanci Služieb mesta Piešťany vysadili nové stromy vo vnútrobloku v priestore po zbúranej škole na sídlisku Adam Trajan a pred obytnými domami na Čachtickej ulici. V rámci tejto výsadby bolo viac ako 200 kríkov vysadených aj na detskom ihrisku na Ružovej ulici.

Na konci novembra bolo tiež vysadených 86 stromov (68 ks javor poľný, 8 ks hrab obyčajný, 10 ks dub zimný) v extraviláne Kocuríc pri odvodňovacom kanále. Stromy do tejto lokality pribudli vďaka národnému projektu s názvom Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska. Z národného projektu, ktorý je zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území, získalo Mesto Piešťany na výsadbu viac ako 16-tisíc eur.

Práve jeseň je pre stromy kvôli vegetačnému kľudu najvhodnejšie obdobie na výsadbu. Stihnú zakoreniť ešte pred nástupom zimy a v jarnom období plne využijú dostatočnej vlahy.

Zdroj: Tlačová správa – Mesto Piešťany