Výnos zo zbierky Dobrá novina bol v Piešťanoch 2 920 eur

Na Štefana navštevovali piešťanské domácnosti koledníci, aby podporili charitatívne projekty v Ugande. Vyzbierali 920 eur a pripočítali k tomu aj výnos zo zbierky v kostoloch. Spolu bolo na účet Dobrej noviny odoslaných 2 920 eur.

Charitatívnej akcie Dobrá novina sa tento rok zúčastnilo 33 koledníkov. V troch skupinách navštívili 18 domácností.

Zbierka pre Dobrú novinu pokračovala pri betleheme v Kostole sv. Štefana aj v kostole v obci Veľké Orvište až do sviatku Troch kráľov. Výnos bol dohromady 2 920 eur. Tieto peniaze budú použité na podporu komunít v Ugande. Ťažiskovým projektom je Dom prozreteľnosti (angl. Providence Home) v Nkokonjeru.

Dobrú novinu je možné podporiť celoročne. Viac informácií na dobranovina.sk.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič