Dobrá novina: Koledníci v Piešťanoch vyzbierali 900 eur

Na Štefana navštevovali piešťanské domácnosti koledníci, aby podporili charitatívne projekty vo viacerých afrických krajinách. Len za jedno popoludnie vyzbierali 900 eur, možnosť prispieť na Dobrú novinu má každý.

Deti v sprievode dospelých ohlasovali 26. decembra zvesť o narodení Ježiša, spievali koledy, a vinšovali zdravie a šťastie. Zároveň zbierali finančné prostriedky na realizáciu projektov pomoci ľuďom v núdzi v rôznych častiach Afriky.

V Piešťanoch sa koledníci stretli pri Kostole sv. Štefana, kde ich požehnal kňaz Branislav Popelka. Tri skupinky potom navštívili 16 domácností a vykoledovali 900 eur.

Kto by chcel ešte Dobrú novinu podporiť, môže prispieť do označenej pokladničky pri jasličkách v Kostole sv. Štefana.

„Ďakujeme všetkým, ktorí prijali koledníkov, finančne prispeli, či iným spôsobom podporili Dobrú novinu. Veľká vďaka tiež patrí malým aj veľkým koledníkom a všetkým, ktorí sa nezištne podieľali na Dobrej novine v Piešťanoch,“ povedal spoluorganizátor akcie Marián Bucko.

V rámci 25. ročníka koledníckej akcie predstavujú organizátori Dobrej noviny katolícku diecézu Lodwar, ktorá sa nachádza na severe Kene. Svojimi rozmanitými pastoračnými a rozvojovými programami sa stará odušu aj telo obyvateľov Turkany. Nasadenie pracovníkov Caritas Lodwar vrámci programov vzdelávania dospelých, starostlivosti o vodné zdroje, podpory detí s fyzickým postihnutím či sociálnej podpore starých a chorých zlepšuje život nielen jednotlivcov, ale aj rodín a celých komunít.

Dobrú novinu organizuje eRko –Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami v približne 1260 mestách a obciach na celom Slovensku.

V predchádzajúcom 24. ročníku sa do Dobrej noviny zapojilo 23 778 koledníkov v 2 512 skupinkách, ktorí spolu navštívili 64 585 rodín.

Na verejnú zbierku Dobrá novina možno prispieť celoročne na číslo účtu IBAN: SK7711000000002940457894, SWIFT: TATRSKBX alebo online na dobranovina.darujme.sk/3161.

Text a foto: Martin Palkovič