Dobrá novina: Koledníci v Piešťanoch vyzbierali 920 eur

Na Štefana navštevovali piešťanské domácnosti koledníci, aby podporili charitatívne projekty v Ugande.

Charitatívnej akcie Dobrá novina sa tento rok zúčastnilo 33 koledníkov. V troch skupinách navštívili 18 domácností a vyzbierali 920 eur.

Zbierka pre Dobrú novinu pokračuje pri betleheme v Kostole sv. Štefana až do sviatku Troch kráľov. Tieto peniaze budú použité na podporu komunít v Ugande.

Ťažiskovým projektom je Dom prozreteľnosti (angl. Providence Home) v Nkokonjeru. Život 48 detí je tu veľmi pestrý. Nájdeme tu špecializovanú miestnosť pre prácu s deťmi s fyzickým postihnutím, triedy pre vyučovanie a kreatívnu dielňu. Sociálny pracovník pravidelne navštevuje rodiny z miestnej komunity, kde učí rodičov, ako sa starať o deti so špeciálnymi potrebami.

Každý mesiac prichádzajú do centra aj lekári s partnerských nemocníc, ktorí vyšetria deti a
dospelých z celého okolia. Takýmto spôsobom sa pacienti dostanú k lekárskej starostlivosti bez nutnosti cestovať do vzdialenej nemocnice. V areáli centra je pekáreň, za mestečkom sestry
obrábajú menšiu farmu, čím ušetria na strave pre deti tisíce eur ročne.

Text a foto: Martin Palkovič Zdroj: Tlačová správa – Dobrá novina