Vedecká kaviareň: O energii zo štiepenia bude prednášať šiestak

Viete, čo je to fúzny reaktor? Počuli ste o izotopoch, radiácii a energii zo štiepenia? Žiak základnej školy Bruno Hubinský sa vo svojej ročníkovej práci zaoberal práve týmito témami a vo štvrtok 24. mája sa o svoje vedomosti podelí s účastníkmi Vedeckej kaviarne v Elektrárni Piešťany. Podujatie začína o 17.00 h a vstup je voľný.

Štiepny reaktor funguje tak, že do „jadra uránu 235 narazí neutrón (asi takto: vvvžžžžummm-rach bum) pri čom sa rozpadne (rozštiepi) a uvoľní sa energia v podobe tepla,“ vysvetľuje vo svojej ročníkovej práci na tému Energia zo štiepenia a fúzie žiak Základnej školy Kubranská Trenčín Bruno Hubinský.

Energii zo štiepenia a fúzie sa začal venovať vďaka knihe Mamutia kniha techniky, kde hľadal informácie o kvantovej fyzike. Na svojej ročníkovej práci potom spolupracoval aj s teoretickým fyzikom a vysokoškolským učiteľom Martinom Mojžišom.

Bruno Hubinský v nej vysvetľuje základné pojmy, ale nevyhýba sa ani hlbším problémom, napríklad pohľadu na jadrovú fúziu z hľadiska ekonomiky.

A taká bude aj jeho prednáška v rámci série Vedecká kaviareň. Šiestak z Trenčína navštívi Elektrárňu Piešťany už vo štvrtok 24. mája.

Zdroj: Elektrárňa Piešťany Ilustr. foto: Photo by Frédéric Paulussen on Unsplash