Zábavné hry s magnetmi vo Vedeckom brlohu

Na ďalšom stretnutí so svetom vedy sa deti dozvedia niečo o magnetickom stave látok. Budú sa hrať s magnetmi a pozorovať správanie rôznych materiálov v magnetickom poli. Vyskúšajú si aj prípravu magnetickej plastelíny. Už v sobotu 23. júna o 10.00 h v Elektrárni Piešťany.

Hosťom Vedeckého brlohu je tentoraz Ing. Matúš Molčan PhD. z Ústavu experimentálne fyziky SAV Košice. Deťom vysvetlí ako vzniká magnetické pole, ako si môžeme vyrobiť magnetického ježka a ukáže im aj neviditeľné magnetické siločiary.

„Povieme si niečo o nanočasticiach a nanomateriáloch. Ukážeme si, že čiastočky o rozmere 10-9 metra, inak povedané o veľkosti milióntiny milimetra, ktoré výrazne menia svoje fyzikálne vlastnosti vzhľadom k vlastnostiam objemových materiálov. Takéto materiály nachádzajú svoje uplatnenie v nanotechnológiách, ako aj v tzv. nanomedicíne, o čom bude samozrejme taktiež reč,“ pozýva na Vedecký brloh Matúš Molčan.

Okrem prípravy magnetickej plastelíny a ukážok zrážania magnetických častíc sa môžu deti tešiť aj na hru s magnetickou kvapalinou, ktorá v sebe ukrýva naonočastice.

To všetko v poslednom predprázdninovom Vedeckom brlohu v sobotu 23. júna o 10.00 h v Elektrárni Piešťany.

Zdroj: Elektrárňa Piešťany