Vedecký brloh deťom priblíži život nomádov

Hosťom sobotného Vedeckého brlohu v Elektrárni Piešťany bude Mgr. Michal Holeščák, PhD. z Archeologického ústavu SAV v Nitre. Deti si budú môcť vyskúšať vyrobiť modely jurty alebo típí. Už 21. apríla o 10.00 h.

Nomádi alebo kočovníci, obývajú územie trávnatej stepi už od praveku, a nie len v ďalekom Mongolsku. V stredoveku sme sa s nimi mohli stretnúť aj priamo u nás, na Slovensku.

K svojmu životu nepotrebovali stále domy, všetko, čo mali, si nosia so sebou na konskom chrbte. Deti sa dozvedia, aké rôzne zvieratá chovali a na akých jazdili, ako si zadovážili potravu. Michal Holeščák z Archeologického ústavu SAV bude hovoriť aj o tom, prečo tento spôsob života postupne mizne, ale aj o tom, že veľa ľudských kultúr má svoju nomádsku históriu.

Ešte na prelome tisícročí žilo kočovným spôsobom 30 až 40 miliónov ľudí. Tento životný štýl stále preferujú kmene v Mongolsku aj na Sibíri.

Text: Elektrárňa Piešťany Ilustr. foto: Martin Palkovič