V mestských jasliach sú voľné miesta

Prijímanie detí do detských jaslí prebieha celoročne. Rodičia si môžu vybaviť príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 280 eur.

„Rodičia, ktorí potrebujú zabezpečiť starostlivosť o dieťa do troch rokov veku, môžu využiť Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (bývalé Detské jasle) na Javorovej ulici č. 27,“ informuje mesto Piešťany prostredníctvom svojej web stránky.

Pri umiestnení dieťaťa do zariadenia má zákonný zástupca možnosť vybaviť si príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 280 eur, ktorý vypláca príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny, na účely úhrady nákladov za poskytované sociálne služby v zariadení.

Informácie o zariadení poskytne vedúca ZSoD Mgr. Ľubomíra Hercegová (tel.: 033/ 77 25 932, e-mail: lubomira.hercegova@piestany.sk) a rodičia ich môžu získať aj osobne na Javorovej ulici č. 27 v Piešťanoch.

Zdroj: piestany.sk