Covid-19: Stavebný úrad zrušil konania, jasle sú zatvorené, návštevy zakázané

Radnica oznámila, že z dôvodu karantény nebudú do konca roka prebiehať plánované konania stavebného úradu. V najbližších dňoch sú kvôli ochoreniu covid-19 zatvorené aj metské jasle. Návšteva blízkych v zariadeniach sociálnej starostlivosti nie je dovolená.

„Mestský úrad Piešťany oznamuje, že z dôvodu karantény spôsobenej ochorením COVID-19 Odbor výstavby a dopravy (stavebný úrad) s platnosťou od 21. 12. 2020 ruší všetky konania – miestne šetrenia a ústne pojednávania spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa mali konať do 31.12.2020,“ informovala radnica.

Vzhľadom k pretrvávajúcemu pozitívnemu nálezu ochorenia covid-19 nie sú v prevádzke ani jasle. Mesto bude začiatkom roka informovať o ich znovuotvorení prostredníctvom svojej web stránky piestany.sk.

Radnica tiež oznámila, že počas Vianoc nebudú kvôli rastúcemu poštu prípadov ochorenia covid-19 možné návštevy v zariadeniach sociálnej starostlivosti, ktoré zriaďuje: „Týmto rozhodnutím sa snažíme chrániť vašich drahých a preto dúfame, že ho prijmete s porozumením. Máme nádej, že akonáhle budú okolnosti priaznivejšie, návštevy budú opäť umožnené.“

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk