Úspech slovenského tímu na Hortolympics 2019

Koncom mája sa v Räpine v Estónsku konala Agrolympiada, súťaž európskych škôl združených pod hlavičkou Europea.

20 tímov zo 17 európskych krajín súťažilo v odborných záhradníckych zručnostiach. Slovensko zastupovali Peter Morvay, Petra Stručková zo SOŠ záhradníckej v Piešťanoch a Dominika Janekova SOŠ Pruské. V silnej konkurencii získali v prvé miesto v disciplíne Poznávanie rastlinného materiálu a celkovo sa umiestnili na výbornom treťom mieste.

Text a foto: Eva Stručková