Victoria Regia: Záhradnícku školu by mali pre verejnosť otvárať častejšie

Skleníky s exotickými rastlinami, botanická záhrada, ale aj budova, ktorú navrhol jeden z najlepších slovenských architektov. To všetko skrýva Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany, ktorá sa počas posledného septembrového víkendu otvorila pre verejnosť.

Súťaž Victoria Regia sa tento rok nekonala v centere ani na Kúpeľnom ostrove, ale v areáli školy, ktorá ju od jej vzniku organizuje. Každý, kto v sobotu alebo v nedeľu toto podujatie navštívil, rozhodnutie usporiadateľov zmeniť miesto konania uvítal. Mnohí boli totiž príjemne prekvapení, čo všetko záhradnícka škola vo svojom areáli ukrýva.

Jej budovu začiatkom 60. rokov navrhol architekt Vladimír Dedeček, ktorý sa preslávil napríklad komplexom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Návštevníkov očarili aj skleníky – mediteránsky, kaktusový a exotický, v ktorom je dokonca jazierko. Súťažné kvetinové aranžmány boli nainštalované v botanickej záhrade – rozsiahlom parku v susedstve najväčšieho piešťanského sídliska.

Victoria Regia 2020 nepochybne prispela k zlepšeniu povedomia verejnosti o piešťanskej záhradníckej škole, ktorú čoskoro čaká zlúčenie s podobnou školou sídliacou v Rakoviciach. Jej častejšie otváranie pre verejnosť by mohlo pomôcť odvrátiť zánik, ktorého sa v súvislosti s týmto rozhodnutím Trnavského samosprávneho kraja mnohí obávajú.

 

 

Text a foto: Martin Palkovič