Účet za pozemky v Malej vrbine a Heinole: 7,8 mil. eur

Ak by samospráva chcela nehnuteľnosti vykúpiť, mala by za ne zaplatiť približne tretinu svojich ročných príjmov. Vyplýva to z analýzy, ktorú dostali na prerokovanie komisie mestského zastupiteľstva.

Jej vypracovaním zaviazali v júli mestský úrad poslanci po diskusii o zmenách územného plánu. V ňom je Malá vrbina označená za chránené územie. Majitelia pozemkov s tým však nesúhlasia a žiadajú zmenu.

„Nikto tu nemá záujem pustiť bagre na Malú vrbinu. Všetci, čo tu sedíme, sme si vedomí cenných častí tohto územia. Vieme, že sú tam pozostatky lužných lesov, ktoré boli zaplavované a vieme, že určitá časť by bola veľmi krásnou pamiatkou na toto obdobie. Ale sú tam aj časti, ktoré boli degradované navážaním odpadu,“ povedala poslankyňa Eva Wernerová, ktorá navrhla vypracovanie analýzy na odkúpenie pozemkov.

Mestskí úradníci na základe toho rokovali s ich vlastníkmi. Podľa rok starého znaleckého posudku žiada väčšina z nich 100 eur za m2. „Sú však ochotní rokovať aj o inej výške kúpnej ceny, na základe nového znaleckého posudku,“ píše sa v analýze.

Ide o územie s rozlohou takmer 35-tisíc m2, za ktoré by radnica mala zaplatiť deviatim vlastníkom 3,5 mil. eur. Ďalší dvaja požadujú rovnakú cenu, odmietajú nájom, ale sú ochotní akceptovať zámenu. Na odkúpenie ich nehnuteľností by bolo treba 886-tisíc eur.

V treťom kole rokovaní sa zástupcovia mestského úradu stretli s ďalšou skupinou vlastníkov, ktorí žiadali 80 a 110 eur za m2. Mesto by preto potrebovalo ďalších 3,44 mil. eur.

Spolu teda ide o 7,8 mil. eur, ale autori materiálu upozorňujú, že táto cena je len približná. Na porovnanie uviedli aj hodnotu pozemkov v susedstve Malej vrbiny (oproti Kauflandu). V roku 2013 bol vypracovaný znalecký posudok, podľa ktorého bola hodnota týchto nehnuteľností 60 eur za m2.

Text a foto: Martin Palkovič