Blog Rastislava Gavoru: Našej rekonštrukcie sa klasickým slovenským šomraním nevzdáme

18. augusta podvečer sa zúčastnili majitelia nehnuteľností z Furdekovej a Moyzesovej ulice na spoločnom stretnutí. Dôvodom bolo zrušenie mestom schválených opráv ulíc Furdekova a Moyzesova. V tejto súvislosti sme požiadali portál zpiestan.sk o láskavé uverejnenie nášho stanoviska.

„My, obyvatelia mesta Piešťany, majitelia nehnuteľností z Furdekovej a Moyzesovej ulice týmto protestujeme proti neuskutočneniu plánovanej rekonštrukcie našich ulíc, schválenej zastupiteľstvom mesta Piešťany z roku 2021. Mesto Piešťany neexistenciou sofistikovaného plánu na rekonštrukciu mestských komunikácií každý rok zvyšuje svoj obrovský investičný dlh. Piešťany dlhodobo nevytvárajú dostatočné finančné zdroje nato, aby tento neustále narastajúci dlh postupne znižovali. Stav je neúnosný a zmena v nedohľadne.

Doplácame nato my, obyvatelia tohto mesta, ktorí dlhoročne a stále bezvýsledne očakávame zmenu. Ostudný stav pamiatkovej zóny mesta, do ktorej naše ulice patria,  je toho len dôkazom.

Uvedomujeme si, v akej ťažkej dobe žijeme a neviníme len súčastné vedenie mesta. Avšak aj terajšie vedenie mesta nevytvorilo počas štyroch rokov pôsobenia zmenu v hospodárení mesta, ktorá by neustále narastajúci investičný dlh znižovala.

Obávame sa, že zrušenie plánu pre rok 2022 odsunie opravu našich ulíc o ďalšie desaťročia.

Protestom žiadame o uskutočnenie plánovanej a riadne schválenej rekonštrukcie mestským zastupiteľstvom. Zároveň vyzývame predstaviteľov mesta na vytvorenie dlhodobého a realizovateľného plánu na každoročné postupné prebudovy katastrofálneho stavu mestských komunikácií.

Prvú časť nášho protestu majiteľov nehnuteľností z Furdekovej a Moyzesovej ulice odovzdaním protestnej nóty vedeniu mesta mienime uskutočniť 24. augusta o 15,30 pred mestským úradom v Piešťanoch.“

Za majiteľov nehnuteľností Rastislav Gavora