Teplo, ktoré dodáva Bytový podnik Piešťany, bude lacnejšie

Variabilná zložka ceny tepla bude v roku 2021 znížená oproti cene určenej rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o 21,86 %.

Domácnosti, ktorým dodáva teplo Bytový podnik Piešťany, môžu vďaka zníženiu variabeilnej zložky ceny tepla ušetriť počas nasledujúceho roka desiatky eur. Informovala o tom piešťanská radnica.

„Dôvodom zníženia variabilnej zložky ceny tepla je dlhodobý cieľ Bytového podniku Piešťany, s.r.o. na znižovanie spotreby zemného plynu a elektrickej energie prostredníctvom hospodárnej prevádzky kotolní a distribučnej siete, ako aj optimalizovanie nákupu primárnych energií,“ oznámila spoločnosť s tým, že od 1. januára 2021 bude fakturovať cenu tepla nasledovne 0,0361 €/kWh (variabilnú zložku ceny tepla), 174,0055 €/kW (fixná složka ceny tepla).

Variabilná zložka ceny tepla bude v roku 2021 znížená oproti cene určenej rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo sumy 0,0462 €/kWh na sumu 0,0361 €/kWh, čo predstavuje zníženie o 21,86 %.

Zakladateľom a jediným spoločníkom v Bytovom podniku Piešťany je mestská samospráva. Zníženie variabilnej zložky maximálnej ceny tepla od 1. januára 2021 bolo prerokované a schválené na mimoriadnom zasadnutí Valného zhromaždenia Bytového podniku Piešťany, s.r.o., ktoré sa konalo 25. novembra.

Text: Martin Palkovič Ilustr. foto: Bytový podnik Piešťany Zdroj: Tlačová správa MsÚ Piešťany