Prokurátor: Výmena vedenia BPP nebola zákonná

Výhradnú kompetenciu schvaľovať zástupcov mesta do orgánov Bytového podniku Piešťany má mestské zastupiteľstvo. Konštatoval to okresný prokurátor a dodal, že primátor Miloš Tamajka nepostupoval zákonným spôsobom.

K zmene na poste konateľa Bytového podniku Piešťany (BPP) prišlo koncom minulého roka, v období Vianoc. Primátor Miloš Tamajka nahradil Evu Kollárikovú šéfom právneho oddelenia Pavlom Vermešom. Takéto rozhodnutia sú v kompetencii valného zhromaždenia, ktorým boli dovtedy všetci poslanci. Po novom je valným zhromaždením primátor.

Koncom februára sa poslanci zhodli, že prokurátor by mal preskúmať dve mimoriadne valné zhromaždenia, na ktorých k uvedeným zmenám došlo. Časť jeho stanoviska dnes na mestskom zastupiteľstve prečítala Iveta Babičová.

Okresný prokurátor konštatuje, že podľa zákona o obecnom zriadení má výhradnú kompetenciu schvaľovať zástupcov mesta do orgánov mestskej spoločnosti zastupiteľstvo. Postup primátora pri výmene konateľa BPP preto nebol podľa prokurátora v súlade so zákonom.

„Ja si to najprv musím dať právne zanalyzovať,“ reagoval Miloš Tamajka a poukázal na to, že prokurátor sa odvoláva a zákon o obecnom zriadení. Podľa dávnejších vyjadrení Pavla Vermeša, šéfa právneho oddelenia mestského úradu, by sa mala samospráva v prípade BPP riadiť obchodným zákonníkom.

„Budem trvať na tom, aby všetky právne dôsledky boli zosobnené,“ deklaroval Martin Cifra a poukázal na to, že radnici v tejto súvislosti hrozia súdne spory.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič