Stromy v parku rúbu iba kvôli bezpečnosti

Piešťancov pobúril výrub zdanlivo zdravej lipy v mestskom parku. Zamestnanci Služby mesta Piešťany hovoria, že bola chorá a nebezpečná.

„Padol ďalší zdravý strom a nikto nevie prečo,“ napísala nám minulý týždeň čitateľka, ktorá dodala, že podľa jej názoru ide o prejav svojvôle. Na vyrúbanom kmeni je totiž podľa jej názoru vidieť, že strom nebol postihnutý žiadnou chorobou.

V mestskom parku stále platí zákaz rúbania, ktorý krátko po nástupe do funkcie vydal primátor Miloš Tamajka. Na základe toho môže byť strom odstránený iba z bezpečnostných dôvodov. Revitalizácia parku podľa projektu, ktorý zvíťazil v krajinno-architektonickej súťaži, je pozastavená.

Dôvodom výrubu lipy malolistej blízko Hudobného pavilónu je rozpadavé tlakové vetvenie.

„Koruna stromu bola už v minulosti zabezpečená popruhmi – tzv. statická lanová väzba, aby nedošlo k úplnému rozpadu,“ vysvetľuje vedúci strediska zelene SMP Peter Tekula a dodáva, že strom už dávnejšie ošetrili arboristi.

Toto ani ďalšie opatrenia však neboli dostačujúce a „drevina sa stala nebezpečnou a ohrozujúcou zdravie a bezpečnosť občanov, nakoľko sa nachádzala hneď vedľa frekventovaného chodníka.“

Výrubu predchádzalo konanie, s kladným stanoviskom príslušných orgánov. „Ak by v budúcnosti prišlo k ďalším výrubom v mestskom parku, SMP budú postupovať iba v zmysle platnej legislatívy a po vzájomných konzultáciách s odbornými pracovníkmi mestského úradu,“ pokračuje riaditeľka Služieb mesta Piešťany Hana Dupkaničová.

„Uskutočnené výruby v mestskom parku v rokoch 2016 a 2017 boli urobené len z bezpečnostných dôvodov, išlo o dreviny odumreté – suché, odumierajúce, s poškodenou stabilitou, s vysokým stupňom poškodenia patogénom – hniloby, huby,“ uzatvára riaditeľka SMP.

Podľa krajinnej architektky a bývalej poslankyne Evy Wernerovej, ktorá je v súčasnosti zamestnankyňou Služieb mesta Piešťany, by mali ľudia viac dôverovať odborníkom. „Môj osobný názor na výrubovú situáciu v piešťanskej zeleni je dlhodobo rovnaký – asanácie a výsadby v meste musia mať nastavený štandardný pomer tak, aby zelene neubúdalo a bola stále kvalitnejšia, ale aby sa v meste nevyskytovali dreviny odumreté a nebezpečné.“ Zo zákona je za bezpečnosť zodpovedný majiteľ a správca zelene.

„Dlhodobo desiatky rokov dozadu sa pohyboval pomer medzi asanáciou a výsadbou v počte 200:400, čo bolo v posledných dvoch rokoch prerušené a je potreba akútne riešiť problémové stromy. Tiež sme na SMP presvedčení, že nebola riešená situácia z minulosti, keď sa živelne občanmi tesne pod oknami obytných budov neodborne sadili druhy, ktoré dnes majú desiatky metrov, ohrozujú podzemné siete, statiku, fasády. Svetelnosť v prvých podlažiach je tak nízka, že nevyhovuje hygienickým normám,“ dodáva Eva Wernerová.

Pracovníkov Služieb mesta Piešťany preto podľa nej čaká nepopulárna úloha začať tento stav riešiť a to najmä v obytných zónach.

Text: Martin Palkovič Foto: MD