Sprístupnia Starý kláštor aj bahennú kuchyňu

Tohtoročným hostiteľom otváracieho ceremoniálu Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) na Slovensku budú Piešťany. Dňa 8. septembra 2020 sa v priestoroch Domu umenia uskutoční program s názvom Pocta dedičstvu našich predkov i súčasníkov.

„V roku 2020 si Piešťany pripomínajú 75. výročie vyhlásenia za mesto. Pri tejto príležitosti si zrekapitulujeme najvýznamnejšie  udalosti počas tohto obdobia, pripomenieme si osobnosti, ktoré významným spôsobom prispeli k zviditeľneniu Piešťan a ich propagácii doma i vo svete. Dozvieme sa mnoho zaujímavostí, o ktorých sa často nehovorí, ale patrili k významným medzníkom v našich dejinách. Privítame vzácne osobnosti a niektoré z nich i oceníme,“ uvádza radnica na svojej web stránke.

Mesto na september pripravuje množstvo podujatí, vďaka ktorým sa verejnosť dostane aj na miesta, ktoré sú málokedy prístupné. „Odhalíme priestory, objekty, ktoré sú tajuplné, ale úzko späté s našou históriou. Navštívime Starý kláštor, židovský cintorín, bahennú kuchyňu a mnoho ďalších zákutí,“ informuje radnica.

Podujatia v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) budú organizovať aj Umelecká súbor Lúčnica – Dom umenia Piešťany, Balneologické múzeum Imricha Wintera, ENSANA Health Spa Hotel – Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s.; Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, Mestská knižnica mesta Piešťany, Elektrárňa Piešťany a La Musica.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú podujatím, ktoré vzniklo v roku 1985 z iniciatívy Rady Európy. Od roku 1999 je spoluorganizované Európskou úniou. Koná sa v 50 štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor. Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľom DEKD v roku 1993.

Cieľom DEKD je stimulovať záujem o európske kultúrne dedičstvo, zvyšovať povedomie o ňom, informovať verejnosť o potrebe chrániť ho, podporovať toleranciu voči iným kultúram a upozorniť na sociálne, politické a hospodárske výzvy odvetvia kultúry.

Tento cieľ je možné dosiahnuť cez sprístupnenie zvyčajne neprístupných pamiatok, prezentáciu bežne prístupných pamiatok „v inom svetle“, organizáciu seminárov, prednášok, výstav, turistických aktivít, súťaží a hier súvisiacich s historickým prostredím a jeho hodnotami.