Kúpele pozývajú na prehliadku bahennej kuchyne

V rámci Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny 2019 bude môcť verejnosť nazrieť do bahennej kuchyne Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany. Ľudia sa dozvedia, že bahno musí zrieť celý rok a aj to, ako kúpele tento vzácny prírodný dar recyklujú.

Piešťanské bahno je unikátny ekosystém, ktorý vzniká v obtokovom ramene Váhu z riečnych sedimentov vynášaných z hĺbok zeme spolu s termálnou vodou. Jeho dôležitou zložkou sú aj sedimenty z Považského Inovca, ktoré dopravuje Vápenícky potok ústiaci do obtokového ramená.

Proces prípravy tohto unikátneho prírodného bohatstva predstavia kúpele záujemcom v nedeľu 2. júna. Komentované prehliadky bahennej kuchyne budú prebiehať od 13.00 do 16.00 h, stretnutie je každú celú hodinu pri soche Barlolámača.

Účastníci sa však musia vopred registrovať na tejto adrese http://bit.ly/OLKS2019. Súčasťou komentovanej prehliadky bahennej kuchyne je aj návšteva tých častí kúpeľov, do ktorých sa ľudia bežne nedostanú.

Záujemcovia sa pozrú napríklad do akumulačnej stanice, ktorá je srdcom kúpeľov. Bola postavená v roku 1970 a sú v nej umiestnené čerpadlá na termálnu vodu, výmenník na jej ochladzovanie aj akumulačné nádrže.

Dozvedia sa, že bahno sa čerpá iba raz za rok – na jeseň. Po ročnom zretí v termálnej vode sa na ňom vytvára povlak z termálnych siníc, ktoré zvyšujú jeho kvalitu.

Správne piešťanské bahno má mať mazľavú konzistenciu a oceľovomodrú až čiernu farbu.

Text a foto: Martin Palkovič