Otvoria Starý kláštor, Židovský cintorín aj Bahennú kuchyňu

Mesto Piešťany na september pripravilo niekoľko podujatí, vďaka ktorým sa verejnosť dostane aj na miesta, ktoré sú málokedy prístupné.

„Odhalíme priestory, objekty, ktoré sú tajuplné, ale úzko späté s našou históriou. Navštívime Starý kláštor, židovský cintorín, bahennú kuchyňu a mnoho ďalších zákutí,“ informovala radnica o podujatiach, ktoré sú súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

V stredu 16. septembra o 16.30 h sa uskutoční komentovaná prehliadka inak neprístupného Židovského cintorína na Jánošíkovej ulici. Návštevníci tohto podujatia spoznajú históriu tohto pietneho miesta aj piešťanskej židovskej komunity.

Na štvrtok 17. septembra je naplánovaná komentovaná prehliadka vybraných historických objektov. Účastníci sa stretnú pred kúpeľným domom Irma o 13.00 h. V ten istý deň o 18.00 h bude prístupný Starý kláštor na Detvianskej ulici.

Ide u ruinu sakrálneho objektu, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Je to zároveň jediný hmotný doklad stavebnej činnosti v stredovekých Piešťanoch zachovaný in situ, datovaný do rámca 16. storočia. Prvú známu písomnú zmienku o jeho existencii obsahuje až vizitačný zápis z roku 1560. Gotický chrám, pravdepodobne súčasť predpokladaného stavebného komplexu, azda johanitského kláštora, bol roku 1813 poškodený v takom rozsahu, že sa ho navzdory snahám už nepodarilo obnoviť.

Dve prehliadky Bahennej kuchyne Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany sa uskutočnia v nedeľu 20. septembra. Začínajú o 16.00 a o 17.00 h. Účastníci spoznajú históriu studne Trajan, techniku získavania liečivej vody aj proces tvorby a zrenia piešťanského bahna. Pozrú si secesný prvky hotela Thermia Palace aj obraz Alfonsa Muchu. Viac informácií o tomto podujatí je dostupných na tejto adrese.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva sú podujatím, ktoré vzniklo v roku 1985 z iniciatívy Rady Európy. Od roku 1999 je spoluorganizované Európskou úniou. Koná sa v 50 štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor. Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľom DEKD v roku 1993.

Cieľom DEKD je stimulovať záujem o európske kultúrne dedičstvo, zvyšovať povedomie o ňom, informovať verejnosť o potrebe chrániť ho, podporovať toleranciu voči iným kultúram a upozorniť na sociálne, politické a hospodárske výzvy odvetvia kultúry.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič